Promotie: Evaluatie van sturing in stedelijke afvalwatersystemen afgerond

Laatst geac­tu­aliseerd 30 augustus 2017

Het promotieonderzoek ‘Evaluatie van sturing in stedelijke afvalwatersystemen’ is het vierde binnen het Kennisprogramma Urban Drainage dat succesvol is afgerond.

Petra van Daal-Rombouts verdedigt op 22 september 2017 in de aula van de TU Delft haar proefschrift. De openbare plechtigheid vindt plaats van 9.30 tot 11.00 uur met aansluitend een receptie om de jonge doctor te feliciteren. Met haar promotie is Van Daal-Rombouts de vierde die een promotieonderzoek binnen het Kennisprogramma Urban Drainage met succes heeft afgerond. Dit door de afvalwatersector gefinancierde meerjarige onderzoeksprogramma levert wetenschappelijke kennis voor belangrijke vraagstukken én wetenschappelijk geschoolde vakkrachten voor stedelijk waterbeheer.

Samenvatting

Net als bij de vorige drie promoties publiceren Stichting RIONED en STOWA een Nederlandstalige samenvatting met de voor de praktijk relevantste resultaten van het onderzoek. Van Daal-Rombouts ontwikkelde een methodiek om het nut van sturing in stedelijke afvalwatersystemen te beoordelen en paste deze toe in de regio Eindhoven. Het onderzoek laat zien dat met realtime control aanzienlijke winst in het functioneren van afvalwatersystemen is te behalen. De belangrijkste voorwaarde voor een succesvolle optimalisatie is inzicht in het werkelijke functioneren van het riolerings-, zuiverings- en oppervlaktewatersysteem. Hiervoor zijn gerichte metingen en een gevalideerd model van het afvalwatersysteem onontbeerlijk. De ontwikkelde methodiek kan – in combinatie met metingen en een gevalideerd model voor inzicht in het werkelijke functioneren van uw systeem – u helpen vooraf te bepalen of sturing ook in uw situatie gewenst en mogelijk is.

Exemplaren downloaden

Alle begunstigers en abonnees hebben een gedrukt exemplaar ontvangen van de samenvatting Evaluatie van sturing in stedelijke afvalwatersystemen. Extra exemplaren kunt u downloaden of bestellen.

Of lees het proefschrift Performance evaluation of real time control in urban wastewater systems.