Bouwkundige maatregelen zijn maatregelen aan een gebouw om de negatieve effecten van een hoge grondwaterstand tegen te gaan. Voorbeelden zijn het afdichten van kieren en doorvoeren in de beganegrondvloer en het ophogen van de kruipruimtebodem.

Bouwkundige maatregelen zijn vooral toepasbaar als de ontwatering op openbaar terrein goed is en op particulier terrein onvoldoende.

De gemeente is niet verantwoordelijk voor het treffen van bouwkundige maatregelen. Omdat zij wel aanspreekpunt is voor burgers behandelt deze pagina kort de mogelijkheden.

 

Een muffe lucht, vochtige plekken en schimmel duiden op vocht in huis. Maar niet elk vochtprobleem is terug te voeren op grondwater. Er kunnen andere oorzaken zijn, zoals onvoldoende ventilatie, lekkende riolen, regenpijpen of waterleidingen. Een huiseigenaar moet vochtproblemen in zijn huis zelf oplossen. In het kader van de grondwaterzorgplicht is de gemeente wel aanspreekpunt voor burgers (zie Grondwaterzorgplicht). Grondwateromstandigheden kunnen een beperkende randvoorwaarde voor de bouwkundige oplossingen zijn. Er is namelijk een sterke relatie tussen de mogelijke maat-regelen en de grondwaterstanden in de kruipruimte. Daarom moet u als rioleringsbeheerder enig inzicht hebben in de bouwkundige maatregelen tegen grondwateroverlast.

Veel van de klachten over vocht in de woning worden veroorzaakt door een hoge relatieve vochtigheid in de woonruimte. Om de juiste oplossing te kiezen, moet de eigenaar weten waar die hoge relatieve vochtigheid vandaan komt:

  • uit de muren: optrekkend vocht, doorslaand vocht of bouwvocht;
  • uit de kruipruimte: grondwater in de kruipruimte of lekkage van riolering of waterleiding;
  • uit het souterrain: lekke souterrainmuur of lekkage van riolering of waterleiding;
  • uit het gebruik: vochtproductie door bewoning en onvoldoende ventilatie.

In de figuren A en B ziet u voorbeelden van optrekkend vocht.

Figuur A Vochtig behang door optrekkend vocht


Figuur B Zoutuitbloei in keldermuur

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel