Vochtoverlast in de woning is niet altijd het gevolg van grondwater. Om te bepalen of grondwater een oorzaak is, gaat u na of: het probleem zich voordoet in een of meerdere woningen; de hoogteligging van de woning(en) ten opzichte van de openbare weg (te) laag is. Een professioneel indicatief onderzoek naar de oorzaak bestaat meestal uit een civieltechnisch, een grondwatertechnisch en een bouwkundig deel.  

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel