Sinds 2000 zijn zowel nationaal1,2,3 als internationaal de nodige modelkalibratie uitgevoerd en gerapporteerd. Hieruit zijn globaal de volgende conclusies te trekken:

  • De modelbenadering voor de hydrodynamica op basis van de 1D-Saint-Venant vergelijkingen lijkt uitstekend te functioneren.
  • Resultaten zijn zeer sterk afhankelijk van de juistheid en volledigheid van de invoerdata voor structuur en geometrie van het systeem. Kleine afwijkingen in bijvoorbeeld diameters, hoogte van overstorten en instellingen van gemalen verstoren de uitkomsten in belangrijke mate.
  • De gebruikte meetdata moeten aan hoge eisen voldoen (denk aan volledigheid, nauwkeurigheid, synchroniteit).
  • Modelparameters uit modelkalibratie zijn zeer locatiespecifiek en meestal ook buispecifiek, dus de modelparameters zijn maar beperkt overdraagbaar (verificatie is een probleem!).
  • Met name de modelparameters voor het gebruikte inloopmodel vertonen een grote variatie per locatie en per bui. Dit komt door het complexe neerslag-inloopproces, de variatie in neerslagintensiteit in een gebied en de sterk vereenvoudigde modelbenadering (zie ook inloopmodel).
  • In de gunstigste gevallen is een model tot op 5 à 10 cm afwijking van gemeten waterstanden te kalibreren. De resultaten voor debieten en geloosde volumes vertonen relatief grote afwijkingen (tot circa 30 à 40%).
  • Voor zover bekend zijn nog geen kalibraties van maaiveldmodellen of rioleringsmodellen met stroming over maaiveld gerapporteerd.

1 Stichting RIONED (2001). Hydrodynamische modellen in de riolering; het proefschrift van prof. dr. ir. F.H.L.R. Clemens samengevat en bediscussieerd. ISBN 90·73·64-512·3. Stichting RIONED, Ede.
2 Langeveld, J.G. (2004). Interactions within wastewater systems. (Proefschrift). Technische Universiteit Delft, Delft.
3 Van Bijnen, J.A.C. (2018). The impact of sewer condition on the performance of sewer systems. (Proefschrift). Technische Universiteit Delft, Delft.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel