Voor inspectie bij klachten en storingen zijn vaak andere onderzoeksmethoden dan visuele inspectie nodig. Een standaard inspectieaanpak is er niet. Klachten geven een indicatie over het functioneren van de riolering. Klachten over de buitenriolering kunnen betrekking hebben op:
  • Stank: binnen en buiten de woning, op specifieke punten in het rioolstelsel, ontbrekende stankschermen, drooggevallen kolken of gebrekkige gebouwriolering.
  • Wateroverlast: binnen en buiten de woning.
  • Vervuiling van het oppervlaktewater: zichtbare waterverontreiniging of achterblijvende vervuiling na overstortingen of wateroverlast.
  • Gaten en verzakkingen in het wegdek: instabiele riolen of inspoeling van zand door infiltratie in het hoofdriool of bij kolken (slechte verbinding tussen twee delen).
  • Ventilatieproblemen: onvoldoende ont- en beluchting van gebouwriolering, verplaatsing van lucht in het stelsel of l    oslatende putafdekkingen.
  • Verstoppingen: in straatriolen, gebouw- of kolkaansluitingen, kolken en bij eindstrengen van inzamelriolen van droogweerafvoerstelsels.
  • Ongedierte: ratten, muggen, muizen, kakkerlakken.
Elke klacht heeft een andere oorzaak en vereist een eigen onderzoeksaanpak. Een standaard aanpak is dus op voorhand meestal niet te geven. Veel oorzaken van klachten komen voort uit een slecht ontworpen en/of aangelegd rioolstelsel en/of onvoldoende beheer. Een bijkomend probleem is dat de melding van de klacht lang niet altijd op de juiste plaats binnen de beheerorganisatie terechtkomt. Hierdoor ondernemen de verkeerde personen actie en neemt de gemeente de oorzaak van de klacht niet structureel weg. Zo is een verzakking in het wegdek vaak een actiepunt voor de wegbeheerder, terwijl de werkelijke oorzaak een lekkend riool kan zijn.
 
Klachten vereisen een goede en centrale registratie van onder meer meldingstijd, tijd van optreden, omstandigheden tijdens de klacht, aard en omvang van de klacht en mogelijke gevolgen. Hierbij moet de centrale ook de afhandeling bijhouden en terugkoppelen aan de betrokkenen. Hiervoor is SUF-MELD ontworpen. Niet alleen de afhandeling moet u houden, maar ook moet u aangeven wat de mogelijke oorzaak was en wat er gedaan is. Meer informatie vindt u in Eenduidige registratie van meldingen stedelijk water.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel