Er zijn diverse redenen om onderhoudsgegevens te registeren. De belangrijkste zijn: beleidsverantwoording; opstellen van begrotingen; optimaliseren van de onderhoudsstrategie; controleren en aanvullen van basisgegevens. U legt de volgende gegevens vast over het onderhoud: wat er is gedaan; de benodigde middelen (tijd + geld); het resultaat; li

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel