Aanleg infiltratieveld Deze infiltratievoorziening bestaat uit een verlaging in het maaiveld en een toplaag.   Kostenkengetal: de aanleg van een infiltratieveld kost € 5 per m2 aangesloten verhard oppervlak. Dit getal is gebaseerd op enkele proefprojecten.   Uitgangspunt: er is voldoende ruimte voor een infiltratieveld.   Invloedsfactor: kosten voor de gro

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel