Het hemelwater komt ondergronds via een leiding in de ondergrondse infiltratievoorziening. Deze voorziening vangt het water op, waarna het infiltreert in de bodem. Er zijn diverse varianten op ondergrondse infiltratie. In figuur A is sprake van een infiltratieunit of -koffer. Units zijn onder meer kratten, honingraatblokken en infiltratieputten. Koffers bestaan uit bijvoorbeeld lava of grind. Het hemelwater gaat via een riool naar de voorziening.
 
 
Figuur A Infiltratie met infiltratiekoffer
 
 In figuur B ziet u infiltratieriolen. Hierbij komen transport, berging en infiltratie in één medium samen.
 
 
Figuur B Infiltratie met infiltratieriolen
 
Figuur C laat losstaande infiltratieunits zien, bijvoorbeeld op particulier terrein. Deze hebben geen overloopmogelijkheid naar oppervlaktewater. Hieraan moet u in de detaillering extra aandacht besteden om schade te voorkomen.
 
 
Figuur C Infiltratie met losstaande units
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel