Nieuwe activiteiten

De omvang van afvalwaterlozingen in het buitengebied kan door nieuwe ontwikkelingen aanzienlijk veranderen. Bijvoorbeeld door de aanleg van een recreatiepark, hotel of bedrijventerrein. De vraag is dan of dit nieuwe aanbod moet aansluiten op bestaande voorzieningen  of dat u beter een decentrale zuivering kunt aanleggen. Of misschien is de beste oplossing  om de nieuwe lozingen aan te sluiten en het afvalwater van de bestaande aansluitingen anders te verwerken. Bij relatief grote uitbreidingen kan het wenselijk zijn alsnog vrijvervalriolering aan te leggen, waardoor voor de bestaande lozingen nabij het nieuwe riool ineens een heel andere situatie ontstaat. De optimale oplossing kan per locatie verschillen. Bijvoorbeeld omdat er wel of geen capaciteit beschikbaar is om het extra afvalwater in  te zamelen via de mechanische riolering en te zuiveren op de rwzi.

Voorbeeld Oost Gelre

In Oost Gelre wordt een verblijfrecreatiepark ontwikkeld. Dit park bevindt zich aan de rand van het drukrioolsysteem. Aansluiten van het park op het systeem zorgt voor overbelasting. Daarom verkent de gemeente nu de mogelijkheden voor decentrale zuivering.

(Geleidelijke) veranderingen

Een bestaand bedrijf, hotel of recreatiepark kan ook besluiten om het afvalwater zelf te gaan verwerken. Dan is er ineens minder aanbod van afvalwater, waardoor ruimte ontstaat in het gemeentelijke stelsel en op de zuivering. Maar ook geleidelijke veranderingen hebben invloed op de aanvoer en verwerking van het afvalwater, zoals:

  • De afname van het aantal landbouwbedrijven en de gelijktijdige groei van de omvang van de bedrijven. Het afvalwater zal zich daardoor op minder aansluitpunten concentreren.
  • Groei van het toerisme. Hierdoor neemt niet alleen de afvalwaterstroom toe, maar ook de fluctuatie over de seizoenen.
  • Demografische groei of krimp in een gebied. 
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel