De meetgegevens zijn vaak afkomstig van verschillende meetinstrumenten die de meetgegevens ook in verschillende eenheden opslaan. Zoals waterstanden in meters én centimeters, of waterstanden ten opzichte van NAP én ten opzichte van de puthoogte. Om een goede analyse te kunnen uitvoeren en rekenfouten te voorkomen, is het noodzakelijk eenzelfde meetgegeven te herleiden naar één standaardeenheid, en soms ook naar een

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel