Er zijn twee redenen om drainageleidingen te voorzien van een omhulling:
 1. Het dient als filter en gaat het dichtslibben van de leiding met bodemdeeltjes tegen.
 2. Het bevorderen van de instroom van grondwater in de drainageleiding in.
Belangrijkste parameter bij de keuze van het omhullingsmateriaal is de karakteristieke poriëngrootte van het materiaal. Is de karakteristieke poriëngrootte te klein (< 400 µm), dan slibt de omhulling te snel dicht. Is de karakteristieke poriëngrootte te groot (> 1.100 µm), dan houdt het materiaal onvoldoende tegen en spoelen deeltjes in de drainageleiding. Omhullingen van kokos kunt u beter niet gebruiken, omdat deze in 5 tot 10 jaar verteren.
 
Om grondinspoeling tegen te gaan en een goede instroom van het grondwater te bevorderen, kunt u het best een (volumineuze) omhulling toepassen met een karakteristieke poriëngrootte van ten minste 400 µm, zoals PP-450. Is de kans op ijzerinspoeling groot, gebruik dan een (volumineuze) omhulling met een karakteristieke poriëngrootte van ten minste 700 µm, zoals PP-700, drainagezand of grind.
 
Tabel A geeft een overzicht van de voor- en nadelen van de verschillende omhullingen.
 
                            Voordelen Nadelen

kale buis in grindkoffer    

     
 

  

 • Grind heeft een signaleringsfunctie.
 • De kans dat grondroerders door een grindkoffer  heengaan, is kleiner dan bij een zandkoffer.
 • Goede watertoestroming.
 • Kleine  kans op verstoppingen.
 • Relatief duur. 
 • Niet toe te passen in slappe grond (klei of veen), omdat het grind kan gaan zetten en de drainageleiding buiten de omhulling komt te liggen. 


   
Drainagezand  
   
 • Goedkoper dan grind.
 • Gevoeliger voor verstoppingen dan grind.
PP-700 in zandkoffer                                                            


 
 • Relatief goedkoop.


   
 • Grotere intreeweerstand dan grind en drainagezand.
 • Gevoeliger voor verstoppingen dan grind en drainagezand. 
Tabel A Overzicht voor- en nadelen omhullingsmateriaal
 
Sleufaanvulling
Gebruik drainagezand of goed doorlatend materiaal om de drainagesleuf tot aan het maaiveld aan te vullen. Dit vergemakkelijkt de toestroom van het grondwater naar de grindkoffer en de drainageleiding (zie figuur A), met name in gebieden met dunne, storende leem- of kleilagen.
 

Figuur A Zijdelingse toestroom grondwater
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel