Aanwijzingen UAV De UAV geeft aanwijzingen hoe u kunt omgaan met meer- en minderwerk en wanneer de aannemer recht heeft op herziening van de overeengekomen verrekenprijzen. Regels RAW Standaard Volgens de RAW Standaard mag de aannemer bij reiniging meerwerk verrekenen als sprake is van: extra werkzaamheden of stagnatie door obstakels; bij een dermate afwijkende vervuilingsgraad dat extra han

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel