Bij de uitvoering is het bestek of plan van aanpak (en het reinigingsplan bij rioolreiniging) een bindend document. De aannemer is zelf verantwoordelijk om klachten af te handelen die voortkomen uit zijn werkwijze.

Aanwijzingen UAV

De UAV geeft aanwijzingen hoe u kunt omgaan met meer- en minderwerk en wanneer de aannemer recht heeft op herziening van de overeengekomen verrekenprijzen.

Regels RAW Standaard

Volgens de RAW Standaard mag de aannemer bij reiniging meerwerk verrekenen als sprake is van:
  • extra werkzaamheden of stagnatie door obstakels;
  • bij een dermate afwijkende vervuilingsgraad dat extra handelingen noodzakelijk zijn;
  • excessieve verontreiniging en losliggend materiaal dat niet is op te zuigen.
Hierbij heeft de aannemer wel een meldingsplicht. De procedure en communicatiewijze voor meldingen legt u tijdens de startbespreking vast. Zo voorkomt u later onnodige discussies.

UAV-gc

In een UAV-gc-overeenkomst kunt u afspreken dat de aannemer meerwerk krijgt betaald als hij dit achteraf met goede documentatie kan verantwoorden. Bij rioolreiniging moet hij de situatie voor en na de reiniging vastleggen.

Zie ook Meer- en minderwerk bij rioolreiniging verrekenen.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel