Als alle benodigde informatie beschikbaar is, kan de OAS-studie direct starten (met Modelleren afvalwatersysteem - Stap 2). Maar vaak is dit niet het geval, doordat bijvoorbeeld:
  • niet alle BRP’s compleet en actueel zijn;
  • informatie ontbreekt over transportsysteem en rwzi;
  • duidelijke randvoorwaarden vanuit het ontvangende oppervlaktewater ontbreken.


De afweging is dan: de OAS uitstellen of starten met incomplete basisgegevens. Hierbij zijn de volgende zaken van belang:

  • Voor deelsystemen zonder (verwachte) knelpunten en geplande maatregelen is volledige infor­matie minder belangrijk dan voor deelsystemen met (verwachte) knelpunten en geplande maatregelen.
  • Als informatie binnen enkele maanden beschikbaar kan zijn, is het aantrekkelijker te wachten dan wanneer dit nog een jaar duurt.
  • Als een partij op korte termijn investeringsbeslissingen moet nemen (bijvoorbeeld om mee te kunnen liften met andere werkzaamheden in de openbare ruimte), is een snelle start belangrijker dan wanneer dit niet het geval is.
  • Twijfels over basisgegevens komen soms pas naar voren als partijen er in een OAS samen mee aan de slag gaan. Dat pleit voor een snelle start van de OAS.
  • Een snelle gezamenlijke start vergroot het verantwoordelijkheidsgevoel naar elkaar en kan daar­mee helpen voorkomen dat het inventarisatietraject onnodig lang duurt.

Als op basis van deze overwegingen wachten niet wenselijk is, kan de OAS-studie starten met on­volledige of minder betrouwbare basisgegevens. Tijdens de OAS moeten de deelnemers de consequenties van mogelijk foutieve aannamen voor te kiezen maatregelen goed in beeld brengen (de gevoeligheidsanalyse in stap 2). Bij een tussentijds ‘go’-/’no go’-moment moeten zij vaststellen of afronding van de OAS met de beschikbare gegevens verantwoord is of dat eerst verdere inventarisatie nodig is. Maatregelen waarover geen onzekerheid bestaat, kunnen zij al eerder vaststellen.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel