Onderzoek naar mogelijkheden om wateroverlast modelmatig te analyseren in Nijmegen

Op 27 juni 2009 viel in Nijmegen een pittige bui met een herhalingstijd van eens per tien jaar. In delen van de stad ontstond wateroverlast, straten veranderden in snelstromende beken. De gemeente heeft direct zo veel mogelijk informatie verzameld over het verloop van de bui en de wateroverlast. Hierdoor was deze case zeer geschikt om de huidige mogelijkheden voor modelmatige analyse van wateroverlast te onderzoeken. In het onderzoek zijn vier modellen getest in combinatie met een 1D-rioleringsmodel. Daarnaast is de invloed van de aard van vier soorten neerslagdata (meters en radar) geanalyseerd. Combinatie van de neerslagbronnen en de modellen leverde 16 varianten op, die allemaal zijn doorgerekend. De uitkomsten zijn getoetst aan metingen in het rioolstelsel en water-op-straatwaarnemingen in het studiegebied. Hieruit blijkt dat modelmatige analyse van wateroverlast goed mogelijk is met hoogwaardige radardata en gedetailleerde rekenmodellen.

Meer informatie hierover vindt u in Nijmegen.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel