Nieuws

Zorg voor afvalwater is cruciaal beroep

Publicatiedatum 15 december 2020

Het inzamelen, vervoeren, recyclen en verwerken van afvalwater is een cruciaal beroep in het kader van corona. Medewerkers die dit werk uitvoeren kunnen een beroep doen op kinderopvang. In maart was dit nog niet expliciet vastgelegd. Stichting RIONED heeft zich ingezet voor deze duidelijkheid en waardeert de toevoeging van afvalwater aan de lijst met cruciale beroepen.

Dwingend noodzakelijke werkzaamheden op gebied van hemelwater of andere watertaken kunnen volgens Stichting RIONED vallen in de categorie ‘noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen)’.


Problemen met de toepassing van de Lijst met cruciale beroepen kunt u melden aan Stichting RIONED via info@rioned.org.

Alle nieuwsberichten