Nieuws

Welke persoonlijke beschermingsmiddelen bij werken aan afvalwater?

Publicatiedatum 25 maart 2020

Rioleringswerkers en zuiveringsbeheerders zijn beschermd tegen het coronavirus als zij zich houden aan de reguliere hygiënevoorschriften.

Het RIVM schrijft: “Mensen die met afvalwater werken, moeten direct contact met en het inslikken en/of inademen van nevel van afvalwater vermijden. Dit betekent dat zij persoonlijke beschermingsmiddelen moeten dragen die bij de werkzaamheden passen. Denk aan beschermende buitenkleding, handschoenen, laarzen, veiligheidsbril, masker en/of gezichtsbescherming-FFP3. Al deze maatregelen om veilig met afvalwater te werken, staan in de Arbocatalogus van de waterschappen. Bovendien moeten afvalwatermedewerkers de handhygiëne in acht nemen en ogen, neus en mond niet aanraken met ongewassen handen. En net als iedereen de handen wassen voor het eten en na elk toiletgebruik, en niezen of hoesten in de elleboog.”

Deze voorschriften zijn te vinden in de arbocatalogus van de waterschappen (deel 5) 'Omgaan met biologische agentia'.
 

Alle nieuwsberichten