Nieuws

Weersextremen: wie draagt de schade?

Publicatiedatum 07 februari 2022

De schade door weersextremen, die toenemen door de klimaatverandering, kunnen gedragen worden door het individu, de overheid of een verzekering. Een infographic brengt dit voor iedereen in beeld.

In opdracht van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie heeft Ambiënt Advies de verantwoordelijkheden bij en omgang met risico’s bij extreem weer beschreven. in het rapport Verantwoordelijkheden bij risico’s van extreem weer in een veranderend klimaat.
Nu is een infographic 'Klimaatrisico's: wie is verantwoordelijk?' verschenen die de verantwoordelijkheden en mogelijke maatregelen voor elke geïnteresseerde samenvat. In de eerste plaats is de eigenaar zelf verantwoordelijk om schade aan zijn eigendom te beperken. Bijvoorbeeld door kwetsbare apparaten op hoogte te plaatsen, tegels uit de tuin te halen, water op te vangen en schaduw te creëren. Daarnaast delen we risico’s collectief via de overheid (publiek) of de verzekering (privaat). De overheid spant zich in om schade te beperken door bijvoorbeeld dijken te verhogen, ruimte te creëren voor overtollig water en beleid te maken voor waterdeling bij schaarste. Via verzekeringen delen we de risico’s van bepaalde schades. Het Verbond van Verzekeraars heeft een infographic specifiek over de verzekerbaarheid van klimaatrisico’s.

Alle nieuwsberichten