Nieuws

Wat merkt(e) u van de invoering van de Omgevingswet?

Publicatiedatum 09 februari 2024

Sinds 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht en kunt u in de Kennisbank Stedelijk Water van Stichting RIONED lezen welke kaders dit stelt aan de gemeentelijke watertaken en hoe u voor gebiedsgericht maatwerk kunt zorgen.

Wat wordt van u verwacht?

Nu de landelijke (lozings)regels zijn opgenomen in de bruidsschat, hebben gemeenten acht jaar de tijd om ze in gemeentelijke regels om te (laten) zetten. Herschrijf de regels uit dit tijdelijk deel van het omgevingsplan, zodat ze goed passen bij uw lokale situatie. Denk hierbij ook aan de regels die u nu nog in aparte verordeningen heeft staan. 

Het vraagt tijd en aandacht om te zorgen voor een goede onderlinge samenhang tussen alle regels in het omgevingsplan. Begin dus vroeg genoeg met de aanpassingen, al lijkt 1 januari 2032 nog ver weg. Informeer tijdig bij uw juridische afdeling of de afdeling ruimtelijke ordening wat zij wanneer voor u (kunnen) betekenen.

Bekijk het kennisbankhoofdstuk Juridisch en Beleid.

Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen met de Omgevingswet. Merkt u in uw dagelijkse praktijk verandering? Laat u ons weten waar u tegenaan loopt? We horen het graag via info@rioned.org.

 

Alle nieuwsberichten