Nieuws

Video: wat is het SSW en waarom vervangt dit het BRP?

Publicatiedatum 12 januari 2021

Het Systeemoverzicht Stedelijk Water (SSW) is in de plaats gekomen van het Basisrioleringsplan (BRP). Naast de informatie die u hierover sinds juli 2020 in de kennisbank vindt, is er nu een instructievideo. Jeroen Langeveld, een van de kennisbankauteurs, licht hierin toe wat het SSW inhoudt, wat er nieuw is en waarom.

In de huidige zorgplichten voor afval-, hemel- en grondwater zijn behalve de riolering ook de openbare ruimte en het oppervlaktewater betrokken. Het SSW is dus breder van opzet dan zijn voorganger, het BRP. In het SSW beschrijft u – in vier aparte delen – eerst alle deelsystemen van het stedelijk watersysteem, dan het functioneren daarvan, dan de beoordeling van het functioneren en daarna eventuele maatregelen. Daarmee heeft het SSW een duidelijke structuur, afgestemd op de verschillende gebruikers voor wie u het plan opstelt. De nieuwe naam sluit beter aan op de aard van het plan: het evalueren van het systeemfunctioneren van de volledige infrastructuur voor het stedelijk waterbeheer. Naast riool- en drainagestelsels zijn de bovengrondse ruimte en het oppervlaktewater daar uitdrukkelijk onderdeel van.

Inhoud video, per onderdeel te bekijken

Jeroen Langeveld van Partners4UrbanWater vertelt in de video wat er is veranderd ten opzichte van het BRP en waarom. De video van 25 minuten is opgebouwd uit tien apart te kijken onderdelen, waaronder een introductie, de vier vaste onderdelen van het SSW en de belangrijkste veranderingen ten opzichte van het BRP.

U vindt de video bij het onderdeel Systeemoverzicht Stedelijk Water in de kennisbank.

Alle nieuwsberichten