Nieuws

Update veilig werken met asbesthoudende voegenkit

Publicatiedatum 14 juli 2020

Op riool.net staat nu de informatie over veilig werken met asbesthoudende voegenkit bij elkaar. U vindt er het stappenplan dat u kunt gebruiken bij de planning van werkzaamheden aan oude riolering, u kunt er het webinar van 25 juni terugkijken en u leest er over de aanvraag die we momenteel voorbereiden voor een landelijke regeling om de risicoklasse te verlagen en hoe u daarbij kunt helpen.

Terugblik webinar en aanvraag voor landelijke regeling

Op 25 juni 2020 namen ruim honderd vakgenoten deel aan het RIONEDwebinar over veilig werken met asbesthoudende voegenkit. Hierin lichtten Jody Schinkel (asbestdeskundige bij TNO) en Ton Beenen (projectleider bij Stichting RIONED) het stappenplan toe dat u als beheerder kunt doorlopen voordat u met werkzaamheden aan oude riolering start. Tijdens het webinar konden zij helaas niet alle vragen van de deelnemers beantwoorden. Op de pagina Webinar Veilig werken met asbesthoudende voegenkit hebben we deze vragen met de antwoorden op een rij gezet. Ook kunt u hier het webinar terugkijken.

Aanvraag voor landelijke regeling

Tijdens het webinar van 25 juni vertelden Jody en Ton ook over de gezamenlijke aanvraag voor een landelijke regeling om bij sanering een lage risicoklasse te hanteren.  In het voorjaar van 2020 heeft Stichting RIONED verschillende asbestinventarisatierapporten verzameld waaruit blijkt dat de concentraties asbest in riolering relatief laag zijn. Dit biedt perspectief voor de aanvraag voor een landelijke regeling om de risicoklasse voor de meeste soorten werkzaamheden in de riolering te verlagen. Uiteraard hebben we hiervoor wel een gedegen verdere onderbouwing met feiten nodig. 

Helpt u mee?

U kunt ons helpen door uw asbestinventarisatierapporten naar info@rioned.org te sturen, liefst aangevuld met de basisgegevens van het object waaruit de voegenkitmonsters zijn geanalyseerd. Daarnaast zijn nog enkele blootstellingsmetingen op locatie nodig. Bent u van plan zo’n meting te laten uitvoeren? Neem dan contact op met Stichting RIONED, dan bespreken we hoe we elkaar kunnen helpen.

Lees meer over de aanvraag voor de landelijke regeling voor een lage risicoklasse
Naar alle beschikbare informatie over asbesthoudende voegenkit

Alle nieuwsberichten