Nieuws

Testfase project circulariteit van start: doet u mee?

Publicatiedatum 22 maart 2022

Met veel enthousiasme en energie heeft Stichting RIONED het afgelopen jaar gewerkt aan het project Circulair Stedelijk Waterbeheer. We hebben tools en een projectproces ontwikkeld die u helpen circulariteit in uw projecten toe te voegen. Nu willen we dit concept gaan toetsen in lopende rioleringsprojecten én voorzien van praktijkvoorbeelden. Deze testfase loopt tot de zomer en daarbij hebben we uw input nodig. Doet u mee?

De ontwikkelde tools geven inzicht in de mogelijkheden binnen het bestaande projectproces (projectmatig werken) om circulariteit toe te voegen. Ook geven ze concrete handreikingen voor mogelijke circulaire interventies en hoe u die kunt inpassen. Denk aan onderwerpen als: hoe maken we circulariteit meetbaar en welke contractvorm past het best bij een circulair project? Een bètaversie van de tools vindt u op de webpagina van het webinar Handen en voeten geven aan circulariteit.

Testfase: uw input is belangrijk

Om in de testfase zo breed mogelijk input te krijgen, horen we graag hoe u in uw gemeente circulariteit (in welke vorm dan ook) een plek in het projectproces hebt gegeven. Misschien was het geen succes of juist wel, elke ervaring is belangrijk en kunnen we gebruiken. Tijdens een kort interview (ca. een uur) kunt u uw ervaringen met ons delen. Dit interview zal in overleg via Teams of op locatie plaatsvinden. Met de opgehaalde informatie kunnen we onze producten verbeteren en geanonimiseerde voorbeelden laten zien.

Wilt u uw ervaringen en informatie delen en andere gemeenten inspireren? Neem dan contact op met Marleen Arntz, projectmanager Stichting RIONED.

Circulariteit op de RIONEDdag 2022

Het eindresultaat van het project presenteren we tijdens kennistafel nr. 9 'Handen en voeten geven aan circulariteit' tijdens de RIONEDdag op donderdag 16 juni 2022. Tijdens het programmaonderdeel Kennistafels legt u in vier rondes contact met een gespreksleider en vakgenoten omtrent één bepaald onderwerp. Welke van de 25 kennistafels, onderverdeeld in vier thema's: Klimaat; Kwaliteit en maatschappij; Werken met data en Goede professionals, hebben uw voorkeur? Meld u aan voor het programmaonderdeel Kennistafels tijdens de RIONEDdag.

Wilt u inspirerende voorbeelden voor praktisch omdenken van lineair naar circulair beheer? En het debat volgen over hoe we circulair stedelijk waterbeheer een waardevolle impuls kunnen geven? Volg dan Sessie 2: Circulair stedelijk waterbeheer tijdens de RIONEDdag 2022.

Alle nieuwsberichten