Nieuws

Strategienota 2021-2023

Publicatiedatum 01 januari 2021

De titel van onze Strategienota 2021-2023 ‘Gezamenlijkheid, belang, basiskennis’ drukt de kracht en kerndoelen van Stichting RIONED uit. In de nota beschrijven we de ontwikkelingen in het vakgebied, de behoeften van professionals en daaruit voortvloeiend onze opgaven en ambities. U leest wat we per jaar willen bereiken en hoe we dat gaan doen.

In het stedelijk waterbeheer spelen vele opgaven. Niet alleen vanuit het vakgebied zelf, maar ook vanuit de maatschappij en de eigen organisatie. Hoe kan Stichting RIONED vanuit haar kracht het best en meest bijdragen om deze opgaven aan te pakken en haar begunstigers te ondersteunen? In de Strategienota 2021-2023 beschrijven we de ontwikkelingen in het vakgebied, de behoeften van professionals en daaruit voortvloeiend de opgaven en ambities van Stichting RIONED.

Ambities van Stichting RIONED

Onze ambities voor 2021-2023 in het kort:

  • Maatschappelijke aandacht vragen voor stedelijk waterbeheer.
  • De geautoriseerde kennisbasis leveren aan de vakwereld.
  • Bijdragen aan de beschikbaarheid van voldoende, adequaat opgeleide vakmensen.
  • Zorgen voor onbelemmerde beschikbaarheid van gegevens: GegevensWoordenboek Stedelijk Water.
  • Ontwikkelen van kennis op het gebied van bedrijfsvoering, klimaatadaptatie en duurzaamheid.

In de Strategienota 2021-2023 leest u wat we per jaar willen bereiken en hoe we dat gaan doen.

Bekijk de Strategienota 2021-2023 ‘Gezamenlijkheid, belang, basiskennis’ (pdf).

Alle nieuwsberichten