Nieuws

Stichting RIONED ondersteunt hbo

Publicatiedatum 07 juni 2022

Om voldoende mensen in onze sector te hebben, speelt het hbo een onmisbare rol. Stichting RIONED ondersteunt hbo-docenten met de ontwikkeling van lesmaterialen op het gebied van riolering en stedelijk waterbeheer. Lees meer over de ontwikkelingen binnen het hbo en de activiteiten die wij organiseren voor docenten en bekijk de beschikbare lesmaterialen.

Ontwikkelingen binnen het hbo

Er is een grote vraag naar afgestudeerde studenten civiele techniek. Het aantal aanmeldingen voor deze opleiding daalt echter en ook het aantal hogescholen waar de studie civiele techniek wordt aangeboden loopt terug. Verschillende opleidingen worden samengevoegd en breder opgezet. De breed opgeleide student is beter in staat om zaken binnen een context te zien en interdisciplinair te werken. De keerzijde daarentegen is dat daarbij ook bepaalde onderwerpen uit het curriculum moeten worden geschrapt.

Ondersteuning vanuit Stichting RIONED

Stichting RIONED wil barrières wegnemen voor docenten en ondersteunt bij het ontwikkelen van goed lesmateriaal op het gebied van riolering en stedelijk waterbeheer. Ook gaan we bijeenkomsten organiseren voor docenten waarbij de laatste ontwikkelingen in het vakgebied aanbod komen en waarbij er ruimte is voor uitwisseling van lesmateriaal en ideeën voor nieuw lesmateriaal.

Op de website van Stichting RIONED vindt u een overzicht met alle voorzieningen voor hbo-docenten. Zo zijn er jaarlijkse bijeenkomsten, vloeistofmechanica vraagstukken in onze oefenvraagstukkendatabank, rekenpracticummodules over verscheidene onderwerpen, een reader ‘Module Riolering’ in zowel het Nederlands als Engels en kunnen docenten zich aanmelden voor het hbo-docenten platform op Microsoft Teams.

De komende periode start er een traject voor de herziening van de reader ‘Module Riolering’. Waarbij de opvolger geïntegreerd wordt met de Kennisbank stedelijk water. Daarvoor zetten we een werkgroep op van docenten die samen met een onderwijskundige aan de slag gaan.

Op de hoogte blijven

Bent u docent en wilt u op de hoogte worden gehouden over de ontwikkelingen rondom de ondersteuning van het hbo door Stichting RIONED? Stuur dan een mail naar Marlijn Steen, trainee kennismanagent Stichting RIONED.

Alle nieuwsberichten