Nieuws

Start kennisproject biogene zwavelzuuraantasting (BZA)

Publicatiedatum 22 maart 2022

BZA tast betonnen en asbestcementleidingen en -putten versneld aan. Dit leidt tot hoge maatschappelijke kosten voor vervroegde afschrijving en vervanging. Enkele begunstigers hebben Stichting RIONED gevraagd om de beschikbare BZA-kennis te bundelen en een hulpmiddel te ontwikkelen voor de omgang met BZA en waar nodig ontbrekende kennis te vergaren. Hiervoor hebben we praktijkvoorbeelden nodig. Hebt u een interessante case met concrete voorbeelden?

Inspectiebeelden van Voorbeeld van een zwaar aangetaste koker door BZA
Figuur A Inspectiebeelden van Voorbeeld van een zwaar aangetaste koker door BZAVergroot afbeelding

De versnelde aantasting van betonnen en asbestcementleidingen en -putten door BZA levert soms spectaculaire inspectiebeelden op (zie figuren A en B). Ondanks de hoge kosten heeft het thema de afgelopen decennia beleidsmatig maar beperkt aandacht gekregen. De informatie hierover is versnipperd en lang niet alle (recente) wetenschappelijke inzichten hebben hun weg naar de Nederlandse praktijk gevonden.
Op verzoek van enkele begunstigers is Stichting RIONED samen met STOWA het BZA-project gestart. In de begeleidingscommissie zitten het instituut voor ondergrondse infrastructuur IKT, waterschap de Dommel, waterschap Vallei en Veluwe, gemeente Soest en gemeente Nijmegen.

Beslisboom

Figuur B Voorbeeld van een weggerotte put door BZA-aantasting
Figuur B Voorbeeld van een weggerotte put door BZA-aantastingVergroot afbeelding

In eerste instantie inventariseren we de beschikbare kennis uit de internationale literatuur en van ervaringsdeskundigen bij gemeenten en waterschappen in Nederland (en eventueel in het buitenland). Met deze kennis maken we een beslisboom waarmee het risico voor bepaalde situaties is in te schatten en mogelijke maatregelen te vinden zijn. Hierbij besteden we ook aandacht aan eventuele negatieve neveneffecten. Deze beslisboom is na de zomer klaar.  
Indien tijdens het project blijkt dat er nog kennisleemten zijn zal er een vervolgproject starten. Hierin zal er veel ruimte zijn voor praktijkonderzoek. Met de opgedane kennis zal de beslisboom uitgebreid worden.

Praktijkvoorbeelden nodig voor inventarisatie

Om tot een goede beslisboom te komen, is het van belang dat we problemen uit de praktijk inventariseren maar ook genomen maatregelen, al dan niet succesvol. We zoeken daarom:

  • ervaringen met preventiemethoden om BZA te beperken;
  • ervaringen met riolering die faalt (bijvoorbeeld instorting) met als oorzaak BZA of putten die weg corroderen;
  • ervaringen met stankoverlast door H2S-vorming en bijbehorende maatregelen;
  • resultaten van H2S-metingen;
  • andere oplossingen waarmee u BZA-veroorzaakte problemen hebt gereduceerd.

Hebt u een interessante case met concrete voorbeelden waarvan wij kunnen leren? Neem dan contact op met Marleen Arntz, projectmanager Stichting RIONED.

Alle nieuwsberichten