Nieuws

Rob Hermans neemt afscheid van Stichting RIONED

Publicatiedatum 07 november 2022

Ruim 22 jaar geleden is Rob Hermans begonnen bij Stichting RIONED. Hij neemt op woensdag 14 december met een minisymposium afscheid. Iedereen is van harte welkom. In dit interview blikken we terug op zijn carrière van 22 jaar bij Stichting RIONED.

Hoe ben je bij Stichting RIONED terechtgekomen? Waar ben je mee begonnen?

“Op een vrijdagmiddag, te ziek om aan mijn scriptie te werken, kwam ik de vacature tegen met een combinatie van inhoud en organisatie. Mijn studie milieukunde was breed en deze functie leek nog breder, dat sprak mij erg aan. Feitelijk begon ik als tweede projectleider, naast Ton Beenen. Ik moest Leidraadprojecten van hem overnemen en een aantal communicatieprojecten opstarten, zoals een toen nieuwe mobiele publiekstentoonstelling ‘Het riool leeft’. Hugo Gastkemper was ook net als directeur begonnen.”

Hoe ging dat verder?

“Na enkele jaren werd ik trekker van de Leidraad riolering die flink groeide, van 3 naar 5 ordners met papier om vervolgens omgebouwd te worden naar de huidige online Kennisbank stedelijk water. Daarnaast heb ik in verschillende rollen gewerkt aan diverse landelijke campagnes: Nederland leeft met Water, de Vetcampagne met Jeremy Vermolen en Niet in het riool. Vanaf 2008 heb ik samen met tv-tuinman Rob Verlinden tv-content ontwikkeld om bewoners meer te verleiden voor meer groen in de tuin en om hemelwater op te vangen. Meer vakinhoudelijk was de rioleringsatlas in 2005 die de hele sector voor de eerste keer in beeld bracht. Daarnaast heb ik het Gegevenswoordenboek riolering en de Branchestandaard gemeentelijke watertaken ontwikkeld. Stichting RIONED groeide ondertussen flink en daarmee ook mijn rol tot programmamanager. Ik ben enorm dankbaar voor het vertrouwen van de begunstigers die daarmee de ruimte gaven om al die mooie dingen te ontwikkelen. En de geweldige kans voor mijzelf om zo ontzettend veel te leren.”

Wat vond je inhoudelijk de belangrijkste ontwikkeling in het vakgebied?

“De enorme verbreding van het vakgebied, van ondergrondse buizen voor gebruikt drinkwater en hemelwater naar een scala van voorzieningen onder en boven de grond voor de diverse waterstromen. En die verbreding gaat door met klimaatadaptatie, voor ons hoort daar niet alleen wateroverlast bij maar ook droogte en hittestress (vanwege watervraag). Ieder stroompje telt, niet iedere druppel. Ga niet voor regentonnen zonder overloop in de tuin of één stoeptegel eruit. Denk aan infiltratie op eigen terrein of een tuin die ruimte heeft om water bij extreme buien tijdelijk op te vangen. We bouwen nu energieneutrale huizen, voor drinkwater moeten we dat niet willen maar voor de rest zou dat ons moeten inspireren.”

Hoe heb je de samenwerking met begunstigers ervaren?

“Ons vakgebied is een kleine wereld waar veel mensen elkaar kennen. Het zijn professionals die enorm betrokken zijn bij hun vakgebied en hun systeem. Vanuit die betrokkenheid staken velen ook veel energie in het begeleiden van projecten in opdracht van Stichting RIONED. Ik heb die samenwerking als heel constructief en prettig ervaren. Zonder die inzet zou de kwaliteit echt minder zijn geweest.”

Wat zie je als belangrijkste uitdaging en wat wil je meegeven aan de vakwereld?

“Als de energietransitie echt loskomt, heeft dat enorme gevolgen voor de openbare ruimte. Ook als we flink waterstofgas importeren en een deel van het gasnet blijft. Waterprofessionals zullen verder vooruit moeten kijken. Zij worden minder bepalend in de planning door de druk op de infrastructuuraanpassingen voor de energietransitie. Het is lastig om dat in het oog te houden als de ‘waan van de dag’ vaak al alle energie vraagt. We moeten als sector dan ook inzetten op het binnenhalen en opleiden van nieuwe enthousiaste professionals.”

Wat is je volgende stap in je carrière?

“Ik ga als senior adviseur bij Ambient werken. Ik wil mijn kennis van de gemeentelijke watertaken graag verbinden met aanpalende vakgebieden. Om ontwikkelingen bij elkaar te brengen, daarmee kansen te benutten en mijzelf te ontwikkelen.”

Dank

Rob Hermans was één van de drijvende krachten achter Stichting RIONED en een vaste samenwerkingspartner voor velen. Stichting RIONED dankt Rob voor zijn jarenlange inzet, die van grote betekenis is geweest voor de sector. We gaan Rob missen als collega, maar gaan hem vast in zijn nieuwe rol nog vaak tegenkomen.

Minisymposium

Op woensdag 14 december neemt Rob Hermans afscheid van Stichting RIONED met een minisymposium. Iedereen is van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn. Bekijk het programma en meld u aan.

Alle nieuwsberichten