Nieuws

Rioolheffing stijgt minder dan inflatie

Publicatiedatum 15 maart 2021

De rioolheffing stijgt dit jaar met gemiddeld 1,3%, terwijl de verwachte inflatie 1,4% is. Een meerpersoonshuishouden met eigen woning betaalt in 2021 gemiddeld 201 euro voor de uitvoering van de gemeentelijke watertaken. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van COELO (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden) naar de lasten van gemeenten, waterschappen en provincies. Lees meer over de Atlas van de lokale lasten 2021.

Alle nieuwsberichten