Nieuws

Rioolenraad.nl helpt raadsleden bij keuzes rondom watertaken

Publicatiedatum 31 maart 2022

Wat is de rol van de gemeenteraad bij de gemeentelijke watertaken? Die vraag en benodigde kennis staan centraal in de vernieuwde website rioolenraad.nl van Stichting RIONED. Naast de vormgeving is ook de inhoud vernieuwd zoals meer aandacht voor droogte en de steeds grotere drukte onder en boven de grond. Via de raadsgriffies attendeert Stichting RIONED alle raadsleden op Rioolenraad.nl. Helpt u ook mee om de site extra aandacht te geven?

De invulling van de gemeentelijke watertaken vraagt om keuzes door de gemeenteraad. En ook als een gemeenteraad die niet maakt, doet ze dat door ze aan anderen over te laten. Want hoeveel wateroverlast accepteert de gemeente? Hoe ver gaat de gemeente in de aanpak van droogte en hitte? Welke functies heeft het oppervlaktewater in de gemeente? En heeft de raad een voorkeur voor bepaalde maatregelen, ook als die meer geld kosten? En welke opgaven legt zij bij particulieren neer? Met Rioolenraad.nl bieden we gemeenteraadsleden inzicht in de keuzes die zij kunnen maken bij de gemeentelijke watertaken.

Inhoud website Rioolenraad.nl

Welke doelen streven we na bij de gemeentelijke watertaken en welke keuzes kunnen hierbij gemaakt worden? Op Rioolenraad.nl wordt dit uitgewerkt aan de hand van 4 doelen: Gezonde mensen en gezond water, Beperken gevolgen wateroverlast, Droogte en hitte, Schaarse ruimte optimaal benutten en Een heldere taakverdeling tussen gemeente en burger. Ook wordt ingegaan op wat daarvoor nodig is: doordacht beleid, vakmensen, de juiste informatie en geld.

Help mee in de bekendheid

Deel ons bericht over Rioolenraad.nl op LinkedIn met uw netwerk. Wilt u meer weten of reageren op de inhoud van de website rioolenraad.nl? Neem contact op per mail met Rob Hermans, programmamanager Stichting RIONED.

Alle nieuwsberichten