Nieuws

RIONEDdag uitgelicht: Grootste verandering in rioolheffing ooit!

Publicatiedatum 12 april 2022

De nieuwe Modelverordening Riool- en waterzorgheffing laat (bijna) iedereen meebetalen aan gemeentelijke watertaken, ook percelen zonder rioolaansluiting. Wat maakt deze verandering zo groot en hoe en wanneer pak je de invoering aan? We vroegen Reinier Kunst (VNG) om een toelichting. Meer weten om aan de slag te kunnen? Volg de sessie of de microcursus tijdens de RIONEDdag op donderdag 16 juni 2022.

Wat maakt de verandering in rioolheffing zo groot?

De nieuwe Modelverordening Riool- en waterzorgheffing vervangt de Modelverordening Rioolheffing. Waar aan de ‘oude’ Rioolheffing alleen partijen met een rioolaansluiting bijdroegen, kunnen met de nieuwe Riool- en waterzorgheffing alle percelen aangeslagen worden.
Dus ook eigenaren of gebruikers van percelen zonder fysieke aansluiting op de riolering, zoals garageboxen, akkers, weilanden, bos en andere natuurterreinen. Hierdoor ontstaan nieuwe belastingplichtigen en een bredere verdeling van de lasten.

De term ‘Rioolheffing’ voor de bekostiging van de gemeentelijke watertaken past niet meer sinds de Wet gemeentelijke watertaken op 1-1-2008 in werking trad. De gemeentelijke taken zijn verbreed. De term Rioolheffing is daarom omgedoopt tot Riool- en waterzorgheffing.

Wanneer raadt u aan om de nieuwe Riool- en waterzorgheffing in te voeren?

Het beste moment om de Riool- en waterzorgheffing in te voeren is nu! Want:

  • Met een vers gemeentebestuur ná de gemeenteraadsverkiezingen is het animo voor belastingwijzigingen groter dan daarvóór.
  • Klimaatadaptie vergt nú actie en maatregelen. Een brede financieringsbasis hiervoor kunt u beter vroeger dan later regelen.
  • Het is lastig uit te leggen om de kosten voor stedelijk waterbeheer alleen te laten dragen door de groep die een toilet doortrekt. Er is al jurisprudentie waarin gesteld wordt dat een gemeente de meerderheid niet kan laten profiteren van de minderheid.

Hoe kan de gemeente de invoering aanpakken?

Iedere gemeente kan de ‘oude’ rioolheffingsverordening nu vervangen door een eigen Verordening Riool- en waterzorgheffing. De VNG-modelverordening biedt hiervoor een praktische en juridische basis. De modelverordening heeft 3 modellen:

  1. Heffing naar een vast bedrag per perceel.
  2. Heffing naar de waarde van een perceel.
  3. Heffing naar een vast bedrag per perceel, gecombineerd met een heffing naar waterverbruik.

Binnen deze 3 modellen kan men weer uit verschillende varianten kiezen. Deze maken het mogelijk om rekening te houden met zaken als bijvoorbeeld een groter profijt van het nakomen van de zorgplichten. Of om rekening te houden met de mate waarin het perceel kosten veroorzaakt.

Het is aan te bevelen om belangengroeperingen binnen de gemeente en bijvoorbeeld het waterschap in dit proces mee te nemen. Goede communicatie met vooral de ‘nieuwe’ belastingplichtigen kan het draagvlak bevorderen en weerstand voorkomen.
De ontwikkelaars van de modelverordening, Reinier Kunst en het team van VNG staan klaar om gemeenten te helpen bij de invoering van de nieuwe Riool- en waterzorgheffing. U kunt contact opnemen via mail.

Sessie en microcursus tijdens RIONEDdag

Tijdens de RIONEDdag op donderdag 16 juni 2022 besteden we volop aandacht aan de nieuwe modelverordening.
In de Sessie 1: Ontwikkelingen voor de stedelijk waterbeheerder brengen sprekers u op de hoogte van vier ontwikkelingen in het vakgebied. Zo geeft Reinier Kunst (VNG), een degelijke onderbouwing van de noodzaak voor de invoering van de Modelverordening Riool- en waterzorgheffing voor uw gemeente. Hij stelt u bovendien gerust over de complexiteit van het proces. Aan het eind is er ook ruimte voor uw vragen.

Volg de Microcursus 7: Rioolheffing, wat valt er te kiezen? als u dieper op de theorie wilt ingaan en praktisch aan de slag wilt. Arian Lam (Lam fiscaal) bespreekt onder meer of de keuzes die gemeenten nu binnen de rioolheffing maken nog wel passen bij de huidige gemeentelijke watertaken.

Beperkt aantal plekken beschikbaar

Voor een sessie en microcursus zijn een beperkt aantal plekken beschikbaar. Maak dus snel uw keuze en meld u aan voor de RIONEDdag. Bekijk wat aan bod komt in de twee sessies en de zeven microcursussen.

 

Bekijk hele programma en aanmelden RIONEDdag

Alle nieuwsberichten