Nieuws

Release BGT-inlooptool, handige plug-in bij de BGT-inlooptabel

Publicatiedatum 04 november 2021

De BGT-inlooptabel typeert de vlakken in de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en combineert deze met de verwachte bestemming van afstromend hemelwater. De nieuwe BGT-inlooptool koppelt in GIS-software de BGT-vlakken automatisch met GWSW-conforme rioleringsbestanden. Handmatig gearceerde kaarten zijn daarmee verleden tijd. Zo genereert u snel en eenvoudig herbruikbare basisdata voor hydraulische modellen, analyses en kaarten.

Inzicht in de afstroming van hemelwater is cruciaal om uw stedelijk watersysteem beter te begrijpen. U hebt dit inzicht nodig om bijvoorbeeld afvalwaterprognoses, een afkoppelkaart of het systeemoverzicht stedelijk water (voorheen BRP) te maken. Ook voor de hydraulische modellen waarmee u systemen dimensioneert en systeemgedrag bij maatgevende en extreme belasting toetst, moet u weten hoeveel hemelwater afstroomt naar de riolering.

Eerder dit jaar hebben Stichting RIONED en STOWA een Handleiding voor de BGT-inlooptabel uitgebracht. De handleiding beschrijft een uniforme werkwijze om de BGT-vlakken te typeren en te koppelen met de bestemming van het water: in welke mate infiltreert het water ter plaatse, stroomt het naar open water of stroomt het in het riool?

BGT-vlakken en GWSW-rioleringsdata automatisch koppelen

De BGT-inlooptool (plug-in voor GIS-software) maakt het gebruik van de -inlooptabel nóg eenvoudiger maakt door in GIS-software de BGT-vlakken en GWSW-conforme rioleringsbestanden  automatisch te koppelen. Handmatig gearceerde kaarten zijn daarmee verleden tijd. Als beheerder kunt u vlot met beide instrumenten aan de slag en de resultaten gaandeweg verfijnen op basis van uw lokale kennis.

Gebruik in de praktijk

De BGT-inlooptabel en -inlooptool zijn bedoeld om de basisdata voor modellering te verbeteren, uniform beschikbaar te stellen en beter te kunnen beheren. Die data kunt u vervolgens ook inzetten voor andere doeleinden. Voorbeelden daarvan en een demonstratie van hoe u de BGT-inlooptabel en -inlooptool in de praktijk gebruikt, kunt u terugzien in het webinar 'De BGT als goede basis voor systeeminzicht' van afgelopen 4 november. Enkele dagen na uitzending vindt u dit webinar in het overzicht van terug te kijken webinars.

Meer informatie en downloads

Wilt u aan de slag met de BGT-inlooptabel en -inlooptool? Lees meer en download de plug-in en gebruiksinstructie.

Alle nieuwsberichten