Nieuws

Raadpleging rioleringsdata op PDOK groeit gestaag

Publicatiedatum 07 september 2021

Afgelopen kwartaal had de dataset Stedelijk water (Riolering) op het platform voor open geodata, Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK), ruim 3,6 miljoen maal hits, dat wil zeggen, databevragingen. Het aantal hits groeit, net als het aantal gemeenten en waterschappen dat hun data op deze manier publiceert.

Vanaf eind 2019 zijn de eerste rioleringsdatasets van gemeenten op PDOK gepubliceerd via de GWSW-server. Het Kadaster rapporteert per maand het aantal bevragingen van de datasets. Aanvankelijk waren er maandelijks totaal zo’n honderdduizend hits op de rioleringsdatasets, medio 2020 al enkele honderdduizenden hits per maand, en sinds begin dit jaar heeft het PDOK thema Stedelijk water (Riolering) gemiddeld meer dan een miljoen hits per maand. Let op, niet elke hit is een unieke bezoek(er), want tussentijdse verversingen bijv. als een gebruiker uitzoomt of verplaatst op de kaart, tellen ook als hit. Vanwege forse schommelingen tonen we in onderstaande figuur niet de maand- maar de kwartaalcijfers sinds begin 2020. 

Figuur 1: Aantal hits per kwartaal van het thema Stedelijk Water (Riolering) op Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK). Bron: KadasterVergroot afbeelding

Circa 90% van de hits is het gevolg van Web Map Service (WMS)-bevragingen van de dataset (oftewel plaatjes van de riolering op kaart in onder meer de PDOK viewer), terwijl de overige tien procent het gevolg is van Web Feature Service (WFS)-bevragingen (vectordata) door applicaties buiten het PDOK platform (via webservices).

Om enig gevoel te krijgen van de aantallen hits via PDOK de volgende vergelijking. Afgelopen kwartaal was sprake van gemiddeld 1,2 miljoen hits voor het thema Stedelijk Water (Riolering). In diezelfde periode werden gemiddeld per maand de Basisregistratie Grootschalige Geografie (BGT) via PDOK zo’n 75 miljoen keer bevraagd, de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) 100 miljoen keer, de Algemene Hoogtekaart Nederland (AHN) via PDOK 5,3 miljoen keer, de dataset Liander Elektriciteitsnetten 400.000 keer en het Nationaal Wegenbestand 1,7 miljoen keer.

Op dit moment bevat het PDOK thema Stedelijk Water (Riolering) de datasets van 61 gemeenten en 5 waterschappen. Doordat die aantallen groeien, en ook het aantal toepassingen dat gebruik maakt van de open rioleringsdata verder groeit, zal het aantal hits ongetwijfeld ook blijven doorgroeien. 

Data voor iedereen beschikbaar

De rioleringsdataset op PDOK bevat de liggingsgegevens en basiskenmerken van rioleringsobjecten. Dus geen dynamische of toestandsgegevens. De dataset maakt het mogelijk dat iedereen via PDOK kan zien waar rioolleidingen, rioolputten en voorzieningen zoals rioolgemalen ligt. Dat scheelt uitzoekwerk voor u, de gemeentelijke beheerders, want inwoners, bedrijven en instanties kunnen nu zelf bekijken hoe het rioleringsstelsel in hun buurt eruit ziet. 

De data kunnen verder gebruikt worden door waterschappen en marktpartijen (ingenieursbureaus, inspectie- en reinigingsbedrijven en aannemers). Denk aan (digitaal) kaartmateriaal bij het beheer van riolering, gemalen of andere objecten, bij grondroeren, voor clash detectie, voor capaciteitsprognoses, maar ook bij vergunningsaanvragen. Tenslotte kunnen ook hulp- en omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s de rioleringsdata gebruiken, bijvoorbeeld bij calamiteiten.

Kortom, we zijn nu al trots op de vele raadplegingen en we houden jullie op de hoogte van de verdere ontwikkeling.
Ga naar het PDOK thema Stedelijk Water (Riolering).

Geïnteresseerd geraakt? Lees dan ook Hoe komt uw rioleringsdata op PDOK? Daar leggen we uit hoe de publicatie van rioleringsdata voor uw gemeente of waterschap in 3 stappen mogelijk is.

Alle nieuwsberichten