Nieuws

Protocol anderhalvemetersamenleving

Publicatiedatum 12 mei 2020

Stichting RIONED is voorstander van een gezamenlijk protocol voor de grond-, weg- en waterbouw voor werken in de anderhalvemetersamenleving, met zo nodig aanvullingen voor sectorspecifieke werkzaamheden voor riolering en stedelijk waterbeheer.

Stichting RIONED vindt het al beschikbare en door vele partijen gesteunde protocol Veilig samen doorwerken geschikt voor werken in de anderhalvemetersamenleving. Op dit moment heeft onze sector geen eigen protocol en waarschijnlijk komt dat er ook niet. Een algemener protocol voor de grond-, weg- en waterbouw en/of voor gemeenten lijkt Stichting RIONED een meer logische aanpak. Voor riolering en stedelijk waterbeheer moet dan bijvoorbeeld wel aandacht zijn voor specifieke aspecten, zoals het het tillen van meer dan 25 kg. Dit is onder meer nodig bij het repareren van pompen, waarbij twee personen wellicht niet steeds op minimaal 1,5 meter van elkaar kunnen werken.

Volg het nieuws op onze site voor de ontwikkelingen.

Alle nieuwsberichten