Nieuws

Personele bezetting gemeentelijke watertaken nu online!

Publicatiedatum 04 september 2023

Het kennisbankhoofdstuk Personele bezetting gemeentelijke watertaken (voorheen “Personeel”) is volledig herzien en staat nu online in de Kennisbank Stedelijk Water. In het vernieuwde kennisbankhoofdstuk wordt uitvoerig stilgestaan bij de verbreding van ons vakgebied en de impact hiervan op de bezetting, kennis en vaardigheden welke van een gemeente verwacht worden voor de uitoefening van de gemeentelijke watertaken. 

Het vernieuwde kennisbankhoofdstuk Personele bezetting gemeentelijke watertaken gaat met verse inzichten en een scherpe structurering in op het bezettingsvraagstuk wat bij veel gemeenten leeft. U krijgt als gemeenten en adviseurs handvatten om de bezetting van een gemeente te analyseren en, gezamenlijk met de formatiescan, te concluderen of er voldoende mensen op de juiste plekken zitten. 

Hierbij worden niet alleen de kwantitatieve aspecten van het personeelsbestand besproken (heb ik voldoende personeel?) maar ook de kwalitatieve aspecten: zitten de juiste mensen op de juiste post en heb ik voldoende kennis in huis? Dit kan natuurlijk niet plaatsvinden zonder eerst het takenpakket te beschouwen: welke taken rekent een gemeente toe tot de gemeentelijke watertaken, en welke van deze taken worden door de gemeente uitbesteed? Natuurlijk krijgt u ook enkele opties voor het geval u wel met een personeelstekort te maken heeft.

Lees Personele bezetting gemeentelijke watertaken.

Alle nieuwsberichten