Nieuws

Overheid en sector akkoord over opruimen ongebruikte kabels

Publicatiedatum 24 maart 2020

Rijkswaterstaat, Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen (namens de gemeenten) en ProRail hebben donderdag 12 maart met de telecomaanbieders in Nederland afspraken gemaakt om de vele ongebruikte telecommunicatiekabels op te ruimen die nu nog in de ondergrond liggen, dit meldt Gemeentelijk Platform Kabels & Leidingen (GPLK).

Aangezien de ondergrond in Nederland – vooral in stedelijk gebied – overvol is, zijn deze uitvoeringsafspraken een eerste stap in het opruimen van telecommunicatiekabels die al langer dan 10 jaar niet meer in gebruik zijn.

De Uitvoeringafspraken Verwijderen Ongebruikte Telecomkabels (UVOT) bevat een gewogen pakket procesafspraken voor de (publieke) grondeigenaar en de telecomaanbieder op basis waarvan zij samen een afweging kunnen maken om een verzoek tot het verwijderen van ongebruikte telecomkabels te doen. Dit verzoek moet ‘redelijk’ zijn. Dat wil zeggen dat het telecombedrijf zijn voordeel kan pakken om ongebruikte kabels op te ruimen als de ondergrond al (deels) open ligt vanwege andere werkzaamheden. De telecomaanbieder moet dan aan een redelijk verzoek tot verwijderen – op eigen kosten – voldoen.

Wat rest voor de gedoogplichtigen is om te zorgen dat er een invulling van de afweging komt, die buiten het UVOT is gelaten. Degene die moet beoordelen of iets ‘redelijk’ is, moet voldoende handvatten en gevoel hebben bij de redelijkheid. Het lijkt  erg verstandig om die handvatten te delen en zoveel mogelijk te standaardiseren, zodat er geen precedenten komen voor situaties waar wij ons niet in kunnen vinden.

Alle nieuwsberichten