Nieuws

Opties voor schematische weergave modelconcepten uitgebreid

Publicatiedatum 08 november 2021

Op verzoek van gebruikers hebben we in het kennisbankonderdeel ‘Modelleren hydraulisch functioneren’ extra opties toegevoegd om de koppeling tussen een oppervlaktewatermodel en andere modellen weer te geven. De set standaardfiguren om modelconcepten schematisch weer te geven, is met dertien nieuwe figuren uitgebreid naar 34 figuren.

Als een modelleur zijn model beschrijft, moet hij duidelijk maken hoe zijn model is opgebouwd. Vier componenten en hun onderlinge samenhang bepalen het modelconcept:

  • het neerslagafvoerproces;
  • stedelijk watervoorzieningen (zoals de riolering en infiltratievoorzieningen);
  • het maaiveld;
  • het oppervlaktewatersysteem.

Het kennisbankonderdeel Modelleren hydraulisch functioneren beschrijft de relevante modelconcepten en biedt standaardfiguren die de modelleur in zijn rapport kan opnemen. Zo kunnen opdrachtgevers en andere lezers van het rapport snel en eenduidig zien uit welke componenten het model bestaat en hoe ze met elkaar samenhangen.

Figuur A Schematische weergaven van modelconcepten met verschillende verbindingen tussen oppervlaktewater, voorzieningen en maaiveld.Vergroot afbeelding

Meer én verbeterde figuren

De set standaardfiguren is uitgebreid naar een totaal van 34 varianten waaruit de modelleur de door hem gebruikte schematisering kan kiezen. Bij berekeningen waarbij een relatie wordt gelegd met een oppervlaktewatermodel, is nu aan te geven of het gaat om alleen een verbinding tussen oppervlaktewater en voorzieningen, alleen een verbinding tussen oppervlaktewater en het maaiveld, of beide (zie figuur A). Naar aanleiding van feedback van alerte begunstigers hebben we meteen ook alle figuren nog eens goed tegen het licht gehouden en wat verbeteringen aangebracht.

Lees meer over de modelconcepten en download de nieuwe set figuren.

Alle nieuwsberichten