Nieuws

Oproep: registreer uw rioolinstorting

Publicatiedatum 22 september 2020

Om alle relevante informatie over oorzaken en gevolgen van rioolinstortingen landelijk te kunnen delen en daarvan te leren, roepen we alle rioleringsbeheerders op elke rioolinstorting te registreren.

Bijna 75% van de gemeenten heeft weleens meegemaakt dat een vrijvervalriool is ingestort. Toch blijkt dat we in Nederland niet zo veel weten over de oorzaken en gevolgen van deze instortingen. Vaak ontbreekt een goede probleemanalyse en als die er wel is, worden de bevindingen meestal niet vastgelegd. De opgedane kennis over een instorting blijft binnen een select groepje dat zich hiermee heeft beziggehouden. Als we deze informatie landelijk met elkaar delen, kunnen we het rioolbeheer onderbouwen met feiten. Op termijn kunt u dan nóg beter besluiten wat de kleine en dus acceptabele risico’s zijn en zo tijd en geld vrijmaken om de grote risico’s gericht aan te pakken.

Wat hebt u aan registratie?

Op 14 juli 2020 lanceerde Stichting RIONED de tweede fase van het onderzoek naar frequentie, oorzaken en gevolgen van rioolinstortingen. In het kader van dit onderzoek hebben we een landelijke databank gemaakt om informatie over rioolinstortingen te verzamelen. Door uw rioolinstorting(en) te registreren, hebt u niet alleen voor uzelf een overzicht, maar draagt u ook automatisch bij aan ontwikkeling van kentallen uit de landelijke databank. Met behulp van de landelijke kentallen plaatst u uw eigen instorting in perspectief, u ziet overeenkomsten en verschillen met al geregistreerde instortingen. Ook ziet u wellicht patronen om instortingen nog beter te voorkomen. Inmiddels zijn ruim 400 instortingen geregistreerd.

Hoe registreert u een instorting?

Om een rioolinstorting te registreren, doorloopt u de volgende stappen:

  • Log in op riool.net.
  • Ga naar de rioolinstortingenapplicatie.
  • Klik op uw gemeentekaart de instortingslocatie aan.
  • Vul de gevraagde gegevens in.
  • Bevestig tenslotte uw antwoorden.

Hebt u uw rioolgegevens via de GWSW-server beschikbaar gesteld? Dan zijn deze gegevens al automatisch in de databank ingevuld. Zo is registratie van een onverhoopte instorting heel eenvoudig.

Lees meer over de registratie van rioolinstortingen.

Alle nieuwsberichten