Nieuws

Oorkonde voor opname GWSW op lijst open standaarden

Publicatiedatum 25 augustus 2020

Forum Standaardisatie reikte deze week een oorkonde uit voor GWSW. Dit is een standaard beheerd door Stichting RIONED, die recentelijk werd toegevoegd op de ‘Pas toe of leg uit’-lijst.

“Dit is een geweldige stimulans voor soepele gegevensuitwisseling in het stedelijk waterbeheer”, aldus Hugo Gastkemper, directeur van Stichting RIONED. “Gemeenten hebben veel buizen, pompen en infiltratievoorzieningen om natte voeten door regenwater te voorkomen en gezond ons afvalwater af te voeren. Informatisering is onmisbaar om aanleg en beheer van deze voorzieningen verder te verbeteren en datastandaardisatie legt hiervoor het fundament.”

Voorzitter Larissa Zegveld (Forum Standaardisatie) vult aan: “Sectorale standaarden zoals het GWSW zijn belangrijk voor de efficiëntie, effectiviteit en innovatie van overheden en bedrijven. Het GWSW is een moderne uitwisselstandaard, waarmee de rioleringssector zichzelf op de kaart zet. De toetsingsprocedure door Forum Standaardisatie maakt duidelijk dat het predicaat ‘verplichte open standaard’ terecht is en breed ondersteund wordt. Proficiat, Stichting RIONED, gemeenten en bedrijfsleven, en succes met de verdere ontwikkeling en implementatie.”

Overhandiging oorkonde Larissa Zegveld (Forum Standaardisatie) en Hugo Gastkemper (Stichting RIONED) (Bron: Wigo4IT)Vergroot afbeelding

Gegevenswoordenboek Stedelijk Water

De standaard GWSW (Gegevenswoordenboek Stedelijk Water) biedt een robuuste basis voor soepele en eenduidige uitwisseling van data bij het beheren van stedelijke (afval)watersystemen. GWSW maakt het mogelijk om objecten voor de inzameling en het transport van afvalwater, regenwater en grondwater te beschrijven, te analyseren en te visualiseren op een kaart. Het uitwisselen van gegevens tussen (beheer)systemen en partijen wordt makkelijker en het berekenen van de watercapaciteit gaat beter. GWSW is ontwikkeld en wordt beheerd door Stichting RIONED, de non-profit koepelorganisatie van alle belanghebbenden in het stedelijke waterbeheer.

Toetsingsprocedure

Tijdens de toetsingsprocedure van Forum Standaardisatie wordt een standaard getoetst aan inhoudelijke criteria, waaronder het bevorderen van interoperabiliteit en leveranciersonafhankelijkheid. Zodra het Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) een standaard bekrachtigt, komt deze op de ‘Pas toe of leg uit’-lijst en wordt zo verplicht. Alle standaarden op deze lijst moeten worden aangevraagd door overheidsorganisaties bij de aanschaf van ICT-producten of ICT-diensten van € 50.000 of meer.

Alle nieuwsberichten