Nieuws

Onder de StraaD: naar een toekomstbestendige ondergrond

Publicatiedatum 01 februari 2021

Hoe gebruiken we de steeds schaarser wordende ruimte onder de grond optimaal en houden we de bodemfuncties in balans? De vijfde editie van de StraaDkrant ‘Onder de straaD’ biedt onder meer wenkende perspectieven voor een toekomstbestendige ondergrond en voorstellen om efficiënter om te gaan met de schaarse ruimte.

De ondergrond is de bodem voor groen in de stad, bevat de sporen van onze geschiedenis en gebruiken we steeds intensiever voor kabels, leidingen, parkeergarages, afvalopslag en andere functies. De ondergrondse ruimte wordt steeds schaarser en het gebruik van de bodem verstoort het natuurlijke evenwicht. Om onze steden leefbaar en aantrekkelijk te houden, moeten we slimmer met onze ondergrond omgaan. Een goed functionerende openbare ruimte begint bij een goed ingerichte ondergrond waarbij we het natuurlijke systeem respecteren. De vijfde editie van de straatDkrant ‘Onder de straaD’ gaat in op het gebruik van de ondergrondse ruimte, de ontwikkelingen in de ondergrond en de eisen vanuit duurzaamheid. Ook biedt deze editie wenkende perspectieven voor een toekomstbestendige ondergrond en de benaderingen ‘verbreden’ en ‘verdiepen’ om ruimte te vinden.

Lees Onder de StraaD.
Bekijk de tekeningen met perspectieven en maatregelen.

Vraag een gratis exemplaar van ‘Onder de StraaD’ aan (alleen voor begunstigers van Stichting RIONED).

Alle nieuwsberichten