Nieuws

Omgevingswet uitgesteld, afwachten is niet nodig

Publicatiedatum 28 mei 2021

De invoeringsdatum van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 juli 2022, omdat er nog veel werk verzet moet worden. Wat betekent dit voor u als stedelijk waterbeheerder? Afwachten is niet nodig. U kunt nu al aan de slag met de voorbereidingen. Hiervoor zijn handreikingen beschikbaar en Stichting RIONED werkt aan actualisatie van het GRP en juridisch gedeelte in de Kennisbank stedelijk water.

Met de Omgevingswet verdwijnt het GRP als verplichte planvorm. Maar praktische gezien kunt u als gemeente vrijwel niet zonder de opvolger: het gemeentelijk water en rioleringsprogramma. Daarbij is het handig als u zorgt dat de hoofdlijnen van het beleid in de Omgevingsvisie verankerd worden. In de actualisatie van het GRP-gedeelte in de Kennisbank stedelijk water werken we dit verder uit. Dat zal begin 2022 live staan. 

Het bestemmingsplan, veel regels uit het Bouwbesluit en lozingenbesluiten en de meeste verordeningen (zoals die van hemelwater) gaan allemaal op in het omgevingsplan. Voorlopig door simpelweg door de bestaande regels aan elkaar te ‘nieten’. Op termijn moeten gemeenten hun eigen regels gaan opstellen. Met de actualisatie van het juridische gedeelte van de kennisbank werkt Stichting RIONED ook aan een integrale set regels voor het door gemeenten goed kunnen regelen van aansluiten en lozen op de riolering. Dit gedeelte publiceren we net voor inwerkingtreding van de Omgevingswet in de Kennisbank stedelijk water. We willen voorkomen dat we zowel de situatie voor als na de Omgevingswet compleet moeten beschrijven.

Aan de slag

Toch kunt u nu al aan de slag. Hoe u dat kunt doen vindt u in twee handreikingen die door verschillende koepelorganisaties en ministeries in samenwerking met Stichting RIONED zijn opgesteld. De inhoud van deze handreikingen gaan we ook opnemen in de Kennisbank stedelijk water.

Handreiking Stedelijk Waterbeheer onder de Omgevingswet

De Omgevingswet heeft invloed op de manier waarop partijen samenwerken aan stedelijk waterbeheer. Wat verandert er, en wat blijft hetzelfde? De antwoorden op die vragen staan in de Handreiking Stedelijk waterbeheer onder de Omgevingswet.

Handreiking decentrale regelgeving klimaatadaptief bouwen en inrichten

Hoe kan een gemeente burgers en bedrijven verplichten tot het nemen van maatregelen om de gevolgen van klimaatontwikkeling op te vangen? De Handreiking decentrale regelgeving klimaatadaptief bouwen en inrichten bevat zowel de huidige mogelijkheden in de regelgeving als de wijze van regeling met de toekomstige Omgevingswet.

Alle nieuwsberichten