Nieuws

Nieuwe GWSW-toepassingen: samen van idee naar prototype

Publicatiedatum 13 januari 2021

Met het GWSW kunnen we de kwaliteit van gegevens en het databeheer verder verbeteren. Maar het kost veel tijd en geld om bestaande applicaties om te bouwen en nieuwe toepassingen te ontwikkelen. Stichting RIONED gaat daarom proefnemingen faciliteren om ideeën tot prototypes uit te werken en te testen. Doet u mee?

Het GWSW is een open standaard waarmee alle betrokkene in het stedelijk waterbeheer eenduidig gegevens kunnen uitwisselen en ontsluiten. Dit maakt niet alleen uw werk als beheerder eenvoudiger, met het GWSW kunt u ook gegevens slimmer en beter gebruiken. Inmiddels staan al ruim honderd gemeentelijke datasets op de GWSW-server. Ook zijn we begonnen met het toevoegen van waterschapsgegevens, die u kunt gebruiken in de regionale samenwerking en analyses.

Uitgangspunten ondersteuning

Stichting RIONED wil het opzetten en testen van nieuwe toepassingen voor het GWSW (‘proof of concepts’ voor het GWSW, ofwel GWSW-PoC’s) ondersteunen en relevante partijen (initiatiefnemers, 'launching customers', softwareontwikkelaars en modelbouwers) bij elkaar brengen. Daarbij hanteren we enkele uitgangspunten die zorgen voor een voldoende open aanpak, een goede voorbereiding, duidelijke communicatie, toereikende financiering en een goede terugkoppeling met de huidige GWSW-standaard. Ook kan het GWSW-team ondersteuning bieden om tot de juiste technische voorzieningen te komen om PoC’s te kunnen uitvoeren.

Uw GWSW-idee opzetten en testen

Hebt u een idee voor een toepassing om het GWSW verder uit te breiden en te verbeteren? Stichting RIONED nodigt opdrachtgevers en marktpartijen graag uit om gezamenlijk GWSW-PoC’s uit te voeren. U kunt het GWSW-team mailen via gwsw@rioned.org om de mogelijkheden te bespreken.

Meer informatie over GWSW-PoC’s.

Alle nieuwsberichten