Nieuws

Nieuwe cursussen over klimaatadaptatie bij Wateropleidingen

Publicatiedatum 07 februari 2022

Dit voorjaar organiseert Wateropleidingen, al jaren kennispartner van Stichting RIONED, nieuwe cursussen over klimaatadaptieve maatregelen voor goed stedelijk waterbeheer. Hierbij staat het delen van kennis over klimaat(verandering) en het klimaatrobuust inrichten van watersystemen centraal. De uitdagingen worden vanuit diverse disciplines benaderd.

Rekenen aan klimaatadaptieve maatregelen
In deze cursus leer je hoe je het integraal stedelijk watersysteem schematiseert en de uitkomsten uit het model vertaalt naar de praktijk. Zo kun je grote hoeveelheden neerslag en droogte in jouw gebied simuleren, zodat je effectieve maatregelen kunt nemen. De cursus start op 2 maart.

Klimaatscenario's: denken we klimaatproof?
Om goede beslissingen te kunnen nemen over de inrichting van de stedelijke omgeving, heb je kennis nodig van het weer, klimaat en klimaatverandering. In deze cursus  leer je wat klimaat is en hoe klimaatscenario’s je kunnen helpen oplossingen te vinden voor droogte, hitte en wateroverlast. Als resultaat kun je oplossingen goed onderbouwen, kun je de gevolgen goed overzien en heb je voldoende input om beleid te maken. De cursus start op 31 maart.

Stedelijk Water
Hoe maak je het waterbeheer in de stad klimaatbestendig? Deze vraag staat centraal in de cursus Stedelijk Water. Je krijgt inzicht in de laatste beleidsontwikkelingen voor de inrichting van water en ruimte en de werking van watersystemen. Aan de hand van verschillende praktische voorbeelden leer je hoe je via omgevingsmanagement stedelijk watersystemen duurzaam kunt inrichten. De cursus start op 6 april.

Meer cursussen over stedelijk waterbeheer

Naast deze nieuwe cursussen kun je dit voorjaar bij Wateropleidingen nog meer cursussen over stedelijk water en klimaatadaptieve maatregelen volgen:

Alle nieuwsberichten