Nieuws

Nieuw: vier keer stedelijk water

Publicatiedatum 04 september 2020

De kennisbank is uitgebreid met nieuwe delen over stedelijke hydrologie, water en volksgezondheid, waterkwaliteit en emissies. U vindt ze in het gedeelte Water en Klimaat.

Stedelijke hydrologie geeft inzicht in de hydrologische cyclus, de regen die valt en lokaal en/of regionaal in de bodem of het watersysteem terecht komt. U vindt er de basiskennis over grond-, hemel- en oppervlaktewater die u nodig heeft.

Water en volksgezondheid laat zien welke gezondheidsrisico’s bij water relevant zijn en hoe u die kunt inschatten. U leest hoe u er slim mee om kunt gaan.

Waterkwaliteit kan overgaan in een waterkwaliteitsprobleem als er ongewenste chemische of biologische processen plaatsvinden. U vindt definities, begrippen, stoffen en parameters, de waterkwaliteitsproblemen en hun effecten, de Kaderrichtlijn Water en de Ecologische Sleutelfactoren (ESF).

Rioolstelsels lozen via allerlei routes water en stoffen in het ontvangende oppervlaktewater. Hoe groot zijn die emissies en hoe verhoudt de vuiluitworp vanuit de riolering zich tot de emissie vanuit andere bronnen, zoals chemische industrie, landbouw en verkeer? Emissies rioolstelsels geeft een overzicht.

Alle nieuwsberichten