Nieuws

Nieuw: Minimalewanddiktengrafieken persleidingen beschikbaar

Publicatiedatum 07 februari 2022

De wanddikte van een persleiding neemt in de loop van de levensduur af, waardoor de leiding uiteindelijk kan breken. De wanddikte kunt u op verschillende manieren meten. Maar hoe weet u of de gemeten wanddikte nog voldoet aan de ‘NEN 3650:2020 - Eisen voor buisleidingsystemen’? Er zijn nu grafieken beschikbaar waarmee u dit kunt controleren.

De grafieken zijn het resultaat van door Sweco uitgevoerde berekeningen voor een groot aantal combinaties van type persleiding, ligging, werkdruk en invloed van de omgeving zoals grondsoort en verkeersbelasting. Nu steeds meer persleidingbeheerders de wanddikte met een inline inspectie (iPigs) laten bepalen, is de behoefte ontstaan voor het controleren van de gemeten wanddikte met de nog constructief veilige wanddikte. Zo kunt u als persleidingbeheerder aantonen dat uw leiding bijvoorbeeld nog veilig in een waterstaatkundig werk kan liggen.

Ga aan de slag met de minimalewanddiktengrafieken

Innovatieprogramma en studiedag

De minimalewanddiktegrafieken zijn een onderdeel van het Innovatieprogramma Professioneel Persleidingenbeheer. Hierin werken alle bij persleidingbeheer betrokken partijen samen aan standaarden en instrumenten om het transport van stedelijk afvalwater naar de rwzi’s verder te professionaliseren. Het eerstvolgende jaarlijkse Persleidingen Event is op 22 september in het zuiden van nederland.

Alle nieuwsberichten