Nieuws

Maak het publiek: Gooi mondkap en handschoen bij het restafval!

Publicatiedatum 09 juni 2020

Voorkom verstopte riolen, zwerfafval en een verstoort recyclingproces. Veel mensen weten niet waar ze beschermende middelen tegen corona kunnen weggooien. Maak het publiek welke afvalbak te gebruiken. Milieu Centraal stelt divers communicatiemateriaal rechtenvrij beschikbaar.

Het is heel gemakkelijk: mondkapjes, handschoenen en gebruikte tissues horen allemaal in het restafval, ongeacht het materiaal waarvan ze gemaakt zijn. Wijs bewoners op het goed weggooien van corona-afval. Zet berichten op de website en social media van uw gemeente of waterschap, in de huis-aan-huiskrant en in andere eigen uitingen. Er zijn diverse teksten en afbeeldingen opgesteld door Milieu Centraal die u kunt gebruiken.

Download de communicatiemiddelen over corona-afval ontwikkeld door Milieu Centraal en vrij van rechten te gebruiken.

Alle nieuwsberichten