Nieuws

Liggingsgegevens verplicht digitaal op graaflocatie

Publicatiedatum 09 februari 2021

Om graafschade te voorkomen, moeten de gegevens over de ligging van kabels en leidingen voortaan digitaal in vectorformaat op elke graaflocatie beschikbaar zijn. Vanaf 1 april 2021 gaat het Agentschap Telecom hierop streng handhaven. Zorg er dus voor dat alle liggingsgegevens van de riolering in uw gemeente actueel en juist opgeslagen zijn.

Grondroerders zijn wettelijk verplicht om alle ontvangen gebiedsinformatie op het werk beschikbaar te hebben. Met die informatie weten ze waar welke kabels en leidingen in de grond liggen, zodat ze al gravende in de grond geen schade aanrichten. Netbeheerders – ook gemeenten als beheerders van de riolering – moeten deze informatie sinds 2019 digitaal in vectorformaat beschikbaar stellen via de landelijke KLIC-voorziening. Die precieze liggingsinformatie moet voortaan óók digitaal op de graaflocatie aanwezig zijn. Een uitdraai op papier is niet voldoende vanwege het risico op onleesbaarheid en verlies van (detail)informatie. Bij gebruik van een tablet, smartphone of laptop is de informatie over de aanwezige ondergrondse infrastructuur in vectorformaat veel duidelijker dan die in rasterformaat.

Strenge handhaving vanaf 1 april 2021

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft aangekondigd dat het Agentschap Telecom bij graafwerkzaamheden gaat handhaven op digitaal gebruik van de beschikbare gebiedsinformatie in vectorformaat. Om grondroerders de gelegenheid te geven hiervoor de juiste apparatuur aan te schaffen, geldt tot 1 april 2021 een overgangstermijn. Daarna zal de toezichthouder strikter handhaven. Zorg er dus voor dat u de liggingsgegevens van uw riolering goed bijhoudt, opslaat in vectorformaat en beschikbaar stelt via KLIC. Dan hebben aannemers altijd actuele en nauwkeurige informatie om veilig te kunnen graven en voorkomt u boetes.

Lees de brief van het ministerie, d.d. 07-01-2021

Alle nieuwsberichten