Nieuws

Leren van rioolinstortingen en wegverzakkingen

Publicatiedatum 07 juli 2022

Gelukkig ziet u niet elke maand een rioolinstorting of een daarmee verbonden weginstorting. De kans is klein maar met mogelijk grote gevolgen zoals bij grotere en diepere leidingen onder een belangrijke weg. Stichting RIONED verzamelt in de database rioolinstorting.nl informatie van rioolbeheerders om de kennis over oorzaken, risico’s en gevolgen van rioolinstortingen te vergroten. Doel is kennis af te leiden waarmee overlast en kosten van een instorting zo veel mogelijk zijn te voorkomen. We roepen alle rioleringsbeheerders op hun rioolinstortingen te registeren.

Lees meer over de databank rioolinstortingen.

Kennis door praktijkervaring

Hoe meer incidenten u registreert via www.rioolinstoring.nl, hoe meer kennis beschikbaar komt over oorzaken, risico’s en gevolgen. En hoe sneller we samen inzicht krijgen hoe we overlast en de kosten van een instorting zo veel mogelijk kunnen voorkomen. De reeds verzamelde informatie geeft nu al inzicht in de relatie tussen de gebeurtenis en het gebruikte materiaal, diameter en leeftijd. Een uitbreiding naar omgevingsfactoren zoals bodem, grondwaterstand, verharding en wegtype maakt nog beter inzicht mogelijk.

Voordelen registratie incidenten in rioolinstorting.nl voor beheerders

  • Alles bewaren op één plek.
  • Toegankelijk voor diverse personen binnen de gemeente en makkelijk over te dragen.
  • Met behulp van de landelijke kentallen plaatst u uw eigen instorting in perspectief, u ziet overeenkomsten en verschillen met al geregistreerde instortingen.
  • Gemeenten die hun beheerdata op de GWSW-server of PDOK hebben gedeeld, zien deze ook al ingeladen op rioolinstorting.nl.
  • Uw registraties worden niet herleidbaar naar de gemeente openbaar gemaakt.

Hoe registreert u een instorting?

Op www.rioolinstorting.nl geeft u eenvoudig op de kaart van uw gemeente de plaats van de instorting aan. Via een automatische koppeling met de GWSW-server of PDOK zijn al zo veel mogelijk gegevens beschikbaar, zoals de rioolkenmerken. U beantwoordt dan nog enkele meerkeuzevragen.
Voor toegang gebruikt u dezelfde inlog/accountgegevens als voor www.riool.net (de website van Stichting RIONED).

Alle nieuwsberichten