Nieuws

Krachtenbundeling assetmanagers in BORius - doet u mee?

Publicatiedatum 06 september 2022

Op 29 september 2022 komen assetmanagement organisaties bij elkaar om een samenwerking te starten onder de naam BORius voor een betere uitwisseling van data over de buitenruimte. Doet u mee?

Bij steeds meer organisaties groeit het bewustzijn dat het noodzakelijk is om gegevens over alle objecten in de buitenruimte beter te registreren, te ontsluiten en uit te wisselen. Te veel informatie uit het bouw- en beheerproces gaat nu verloren of is niet breed genoeg beschikbaar. CROW en Stichting RIONED zijn onder de naam BORius een initiatief gestart om samen met de sector toe te werken naar datastandaarden en processtandaarden die breed worden toegepast in het gehele proces van programmeren, ontwerp, aanleg en beheer van assets. Op 29 september is de startbijeenkomst van een enthousiaste groep van assetmanagement organisaties.  

Om de maatschappelijke opgaven voor de duurzame verbouwing van Nederland te kunnen realiseren, is een gemeenschappelijke informatiebasis nodig: één digitale waarheid over alle objecten in de buitenruimte in hun onderlinge samenhang. Daar komt bij dat betrokken partijen in staat moeten zijn om data-gedreven te werken. Zo kunnen opdrachtgevers effectief en efficiënt samenwerken met ontwerpers, aannemers en andere betrokkenen.

Wat is BORius?

Dit vraagt om een digitale transitie in de sector, waarbij partijen zich conformeren aan breed gedragen standaarden en eenduidige werkafspraken voor integraal werken. Met dit doel in gedachten zijn CROW en Stichting RIONED een initiatief onder de naam BORius gestart. De informatiestandaarden IMBOR en GWSW van CROW en Stichting RIONED zijn belangrijk voor deze digitale transitie. Maar om alle objectgegevens in het gehele bouwproces van ontwerp tot beheer efficiënt te kunnen delen, is nog veel meer nodig. Met een groot aantal partijen uit de sector is een toekomstvisie ontwikkeld onder de naam BORius en wordt een meerjarig programma uitgewerkt om deze digitale transitie vorm te geven.

Start samenwerking

Deze digitale transitie is alleen mogelijk met brede steun en inzet vanuit de sector zelf. Op 29 september 2022 komt daarom een enthousiaste groep van assetmanagement organisaties bij elkaar als start van deze samenwerking voor een betere uitwisseling van data over de buitenruimte. Assetmanagers bij gemeenten, provincies en de rijksoverheid zijn van harte welkom om zich bij dit initiatief aan te sluiten.

Doe je mee?

Ben jij geïnteresseerd om mee te doen aan dit initiatief, of wil je meer weten over de visie op datagedreven werken die is ontwikkeld onder de naam BORius? Neem dan gerust contact op met: 

Alle nieuwsberichten