Nieuws

Kom de normcommissie Afvalwatertechniek versterken!

Publicatiedatum 05 december 2022

Gezocht: vanwege het vertrek van een commissielid zoeken we een gemeentelijke vertegenwoordiger om onder de vlag van Stichting RIONED mee te beslissen over de normen voor het stedelijk waterbeheer. Interesse? Bekijk de vacature en reageer uiterlijk donderdag 12 januari 2023.

Normen voor inzameling, transport en verwerking van afvalwater en de daarvoor benodigde objecten en systemen zijn er om het welzijn van mens en milieu te beschermen. Ook zijn de normen belangrijk voor overheid en markt om doelmatig, transparant en op kwalitatief hoog niveau te kunnen opereren.

Wat doet de normcommissie?

De normcommissie 349 165 Afvalwatertechniek van norminstituut NEN initieert, ontwikkelt, beheert en toetst normen nationaal en levert de inbreng vanuit Nederland in de Europese technische commissie CEN/TC 165 ‘Waste water engineering’. Stichting RIONED is nauw betrokken bij de normcommissie Afvalwatertechniek, die alle rioleringsnormen onder haar hoede heeft. Denk aan normen voor beheeraanpak, inspectie, onderzoek, producten en technieken. In het commissieplan voor 2022 vindt u onder meer de actuele projecten en de samenstelling van de commissie.

Wie zoeken we?

Stichting RIONED zoekt kandidaten met praktische kennis, beheerervaring en senioriteit en die bij een gemeente werkzaam zijn. Ook is het belangrijk dat u gevoel voor belangen hebt en een blikveld dat verder gaat dan uw eigen werk/organisatie. Als gemeentelijk vertegenwoordiger krijgt u via de normcommissie rechtstreeks invloed op de gestelde eisen en bouwt u een kennisvoorsprong én een interessant netwerk op.

Tijd en kosten

De normcommissie vergadert tweemaal per jaar, normaliter in Ede of online. Inclusief reis- en voorbereidingstijd is de tijdsinvestering circa twee dagen per jaar. De functie is op vrijwillige basis. Reiskosten kunnen desgewenst door Stichting RIONED worden vergoed.

Reageren

Klinkt dit interessant? Stuur dan uiterlijk donderdag 12 januari 2023 een e-mail met uw motivatie en beknopt cv naar: info@rioned.org. Bij vragen kunt u contact opnemen met programmamanager Eric Oosterom via mail en tel. 0318 - 631 111.

Alle nieuwsberichten