Nieuws

Knelpunt vraagt update RibX validator

Publicatiedatum 13 augustus 2021

Door enkele foutjes in het GWSW-model blijkt de controletool voor RibX-bestanden bij enkele codes onterecht foutmeldingen te geven. Stichting RIONED werkt aan een oplossing en verwacht dat de RibX-validator eind augustus weer naar behoren werkt.

Update 29-11-2021: De storing is verholpen. De RibX-validator werkt weer naar behoren.

Stichting RIONED heeft recentelijk door signalen van enkele inspectiebedrijven geconstateerd dat de RibX validator bij enkele codes niet goed werkt. Er blijkt helaas iets fout te zijn gegaan bij het updaten van het RibX onderdeel in het GWSW-model versie 1.5.1. Daardoor worden enkele codes in inspectiebestanden niet goed verwerkt en krijgen gebruikers van de RibX validator soms de volgende onterechte foutmeldingen:

  • Het keuzelijstje van inspectienormen in het recent geactualiseerde RibX specificatiedocument bleek nog niet opgenomen in het RibX deelmodel binnen het GWSW. Bij enkele opties zorgt dat voor een onterechte foutmelding;
  • Als bij xAF (zoals BAF) Oppervlakteschade als Karakterisering 2 een A of B genoteerd wordt én veld F niet aanwezig is, volgt een onterecht foutmelding;
  • Bij BAF Oppervlakteschade bij materiaal baksteen bij Karakterisering 2B (Chemisch algemeen) volgt onterecht foutmelding (want baksteen is geen cementgebonden materiaal);
  • Als de afstanden bij combinatie-waarnemingen (bijv. bij een ingestoken inlaat) niet exact gelijk zijn, volgt een onterechte foutmelding (dat zou een waarschuwing moeten zijn).
  • Enkele codes waren voorheen (in RibX 1.3 tussen 2017 en 2020) verplicht maar zijn in de nieuwe RibX versie optioneel. De RibX validator behandelt die nog als verplicht, met als gevolg onterechte foutmeldingen.

Er zijn ons op dit moment geen andere foutmeldingen bekend. Ons verzoek is om ons te mailen over eventuele andere foutmeldingen met mogelijk dezelfde oorzaak.

Afgelopen weken is gewerkt aan analyseren, overleggen, modelleren en programmeren om de knelpunten te herstellen. Dit vroeg (deels in vakantietijd) helaas meer tijd dan gedacht, mede ook vanwege de samenhang van de Europese norm, de Nederlandse vertaling ervan, het GWSW-model, het RibX beschrijvende document en de Leidraad visuele inspectie en de complexiteit van de software waarop de RibX validator draait.

We verwachten dat de problemen uiterlijk eind augustus verholpen zijn. Komende week zal een bèta-versie getest en hopelijk snel vrijgegeven worden via de website www.rioned.name

SVP geduld bij lopende inspectieprojecten

Stichting RIONED betreurt de extra inspanningen en onduidelijkheid door bovenstaande knelpunten voor opdrachtgevers en inspectie- en reinigingsbedrijven. We vragen voor bovenstaande aspecten geduld bij toepassing van contractuele bepalingen over goedkeuring en deadlines. Zoals gezegd, binnenkort zal betrouwbare (her)controle met de RibX validator weer mogelijk zijn. 

Dit bericht wordt geüpdate bij nieuwe ontwikkelingen. Check regelmatig dit bericht en lees het bericht voordat u als opdrachtgever of opdrachtnemer contact met elkaar opneemt.

Bij vragen of melding van andere knelpunten betreffende de RibX validator kunt u mailen met projectmanager Eric Oosterom via gwsw@rioned.org

Alle nieuwsberichten