Nieuws

Klimaatbestendige stad: hoe doet u dat?

Publicatiedatum 26 maart 2021

Nederlandse gemeentes barsten van de kennis rondom klimaatadaptatie. Maar: wat al lang en breed toegepast wordt binnen de ene gemeente, is niet altijd vanzelfsprekend, of zelf niet bekend, bij de andere. Daarom organiseren STOWA en Stichting RIONED samen met VNG en Platform Samen Klimaatbestendig regiogesprekken. De doelen van de regiogesprekken lopen uiteen van kansen voor samenwerking verkennen, meer inzicht krijgen in de tools en kennisproducten die bestaan rondom klimaatadaptatie, deskundigheidsbevordering en het leren van elkaars ervaringen.

Inmiddels zijn er twee regiogesprekken geweest: op 10 november 2020 met Netwerk Water en Klimaat (regio Utrecht) en op 17 februari 2021 met regio’s Oost Groningen en Noord Drenthe. In beide regio’s spelen vergelijkbare vragen. De organisaties in deze regio’s willen klimaatadaptatie integreren in hun eigen werkprocessen, kennis vergaren, en ontdekken hoe ze kunnen zorgen voor voldoende menskracht, participatie en middelen. Ook blijkt er behoefte om helder te krijgen wat precies onder klimaatadaptatie verstaan wordt en hoe dit te agenderen is binnen de keten in de regio. Tot slot viel op de behoefte aan betere ontsluiting van beschikbare hulpmiddelen, het delen van kennis binnen en buiten de regio, het delen van goede voorbeelden en een praktische insteek door klein te beginnen door een groot probleem in stukjes op te knippen. Regio Achterhoek is de eerstvolgende regio waar een regiogesprek gepland staat. Daarna is er ruimte voor een aantal andere regio’s om ook een regiogesprek te voeren.

Een klimaatgesprek in uw eigen regio?

Raakt u met regelmaat de weg kwijt in het ‘oerwoud van kennisproducten’? Hebt u het idee dat bestaande tools nuttig zijn, maar niet geschikt voor de specifieke situatie in de regio? STOWA en Stichting RIONED dragen graag bij aan slimmer gebruik van beschikbare kennis en tools op het gebied van klimaatadaptatie. Zo willen we voorkomen dat wielen meerdere malen worden uitgevonden en dragen we bij aan versnelling en synergie. Wilt u weten wat we voor uw regio kunnen betekenen? Meld u dan, en laat weten wat jullie specifieke wensen zijn. Op basis van jullie vraag of behoefte bespreken we welk gericht aanbod wij u kunnen doen. Maatwerk dus.

Interesse?

Stuur een emailbericht met uw naam, uw organisatie en uw concrete vraag naar: Carleen Mesters van STOWA. Wij nemen z.s.m. contact met u op!

Alle nieuwsberichten