Nieuws

Klimaatbestendige aanpak op maat per samenwerkingsregio

Publicatiedatum 14 juli 2020

STOWA en Stichting RIONED gaan de samenwerkende gemeenten en waterschappen gezamenlijk ondersteunen bij het klimaatbestendig(er) maken van de regio. Op basis van verkennende (online) gesprekken over regiospecifieke opgaven, belangen en behoeften maken we hiervoor na de zomer per regio een aanbod op maat.

STOWA en Stichting RIONED hebben de afgelopen jaren veel kennis, tools en instrumenten ontwikkeld, die u kunt gebruiken om met het veranderende klimaat om te gaan.

Op basis van dat overzicht hebben we de afgelopen maanden in een aantal regio’s (online) gesprekken gevoerd over specifieke opgaven, belangen en behoeften. Zo zijn er vragen over het vasthouden van water (Zeeland), over waterkwaliteit en verzilting (Noord-Holland) en over het koppelen van klimaatvraagstukken aan energietransitie en biodiversiteit (Achterhoek). Maar ook hoe je de juiste tool vindt waar je in een specifieke situatie echt wat aan hebt.

Opties uitwerken

De verkennende gesprekken zijn inmiddels afgerond. Nu vertalen we de verzamelde informatie in verschillende opties. Dat kan van alles zijn, bijvoorbeeld een online training over een rekeninstrument als de PerceelTool of een sessie met de hele regio om een langetermijnperspectief te schetsen en de kennis te inventariseren die daarvoor nodig is.

Ondersteuning op maat

Hebt u ook belangstelling voor ondersteuning op maat om uw regio klimaatbestendig(er) te maken? Neem dan contact op met Bert Palsma via palsma@stowa.nl of Carleen Mesters via mesters@stowa.nl

Lees meer op de website van STOWA..

Alle nieuwsberichten